Automationsdagen 2022-presentationer

Glimtar från dagen

Se inspelningen från dagens alla presentationer här

Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Oscarsson, innovationsledare

Jan Oscarsson

Innovationsledare Hållbar industri