De möjliggör säkra autonoma fordon – ingår samarbete med Kongsberg Automotive

Trollhättestartupen Chassis Autonomy utvecklar ett banbrytande och världsunikt manöversystem för autonoma fordon. Nu tecknar de ett Letter of intent med den globala koncernen Kongsberg Automotive. Avtalet banar väg för ett potentiellt långsiktigt kommersiellt samarbete kring utveckling, tillverkning och försäljning av tekniken.

– Detta är bara första steget till ett flertal kommande avtal som kommer ge oss förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt. Vårt mål är att bli ”möjliggöraren” för säkra autonoma fordon genom att eliminera de tekniska begränsningar som finns idag. Vårt unika steer by wiresäkerhetssystem kommer sätta standarden i framtiden, säger Peter Johansson, medgrundare och VD på Chassis Autonomy.

Ramar för diskussioner om framtida samarbetet

Chassis Autonomy och Kongsberg Automotive ser stora möjligheter för ett ömsesidigt nyttjande av kompetens, kapacitet och faciliteter mellan parterna för det växande autonoma marknadssegmentet.

Avropsförklaringen som undertecknats utgör ett ramverk för kommande diskussioner om samarbetet och stödstrukturen mellan parterna. Diskussionerna förväntas inledas omedelbart. De framtida avtalen kommer därefter beskriva samarbetsstrukturen och det kan då även bli aktuellt att Kongsberg Automotive tar aktieandelar i Chassis Autonomy.

– Denna LOI är ett resultat av de diskussioner vi har haft med Kongsberg Automotive där vi har identifierat tydliga tekniska och kommersiella synergier. Detta samtidigt som att vi nu har framme nästa prototypserie CS1-steer-by-wire av vår styraktuator. Vi ser fram emot att samarbeta med teamet på Kongsberg Automotive för att i mer detalj utforska det framtida samarbetsformerna, säger Thomas Li, medgrundare och CTO på Chassis Autonomy.

Både Peter och Thomas har lång erfarenhet från bilbranschen. Thomas har bl.a. jobbat inom Formel 1-racing.
Både Peter och Thomas har lång erfarenhet från bilbranschen. Thomas har bl.a. jobbat inom Formel 1-racing.

Avknoppning från NEVS

Chassis Autonomy grundades 2021 och blev samma år antagna till inkubatorn vid Innovatum Science Park i Trollhättan där de nu får stöd. Under våren 2022 gick Immetric Invest in som första investerare.

– Sedan vår avknoppning från NEVS för mindre än ett år sedan och vårt bildande av Chassis Autonomy har det tagit rejäl fart och vi har på mycket kort tid lyckats få ett enormt intresse runt vår teknik för autonoma fordon. Vi har lyckats fylla ett kritiskt marknadsbehov, där vår teknik är state-of-the-art när man i ett autonomt fordon ska ersätta föraren och ratten, säger Peter.

Chassis Autonomy and the CA device logo are trademarks owned by Chassis Autonomy SBA AB, 2022

Kontakt Chassis Autonomy

Peter Johansson, VD och medgrundare, Chassis Autonomy
peter.johansson@chassisautonomy.com
070 - 210 07 78