”DecarbonAIte håller oss i framkant”

Christer Kilersjö, vd, Eksta Bostads AB

Digitala verktyg som utvecklas i projektet DecarbonAIte kan spela en central roll för att spara såväl klimatpåverkan, som tid och pengar inom bygg- och bostadssektorn.

– Det är intressant hur digitala tvillingar kommer kunna användas för att ta fram välgrundade beslutsunderlag, så att man svart på vitt får hur en förändring påverkar renoveringskalkylen och hur klimatpåverkan förändras på sikt, säger Christer Kilersjö, vd på Eksta Bostads AB i Kungsbacka.

Verktygen som tas fram under DecarbonAIte-projektet ska bidra till öka renoveringstakten och därmed minska klimatpåverkan från byggnader i hela Europa. Eksta Bostads AB deltar som representant för behovsägarna och kommer att testa de prototypversioner som projektet utvecklar.

Christer Kilersjö, vd, Eksta Bostads AB

Deltar gärna i fou-projekt

"På det sättet odlar vi en kultur i organisationen att ligga långt fram, det blir en del av vårt varumärke att vi på Eksta Bostads AB ska pröva och testa lösningar i framkant. Sen när lösningar som utvecklas väl kommersialiseras, då har vi ett försprång på området och kan snabbt komma igång" 

Christer Kilersjö, vd, Eksta Bostads AB

Optimerar renoveringar

DecarbonAItes verktyg sträcker sig bortom renoveringsplanering och inkluderar klimatkalkyler, livscykelkostnadsanalyser och energiåtgärder. I en renovering av 100 lägenheter, där man inte alltid har alla faktorer klara för sig, kan verktygen användas för att optimera lösningar.

–Verktygen möjliggör att köra olika scenarier och se effekterna utan att påverka själva huset. Med flera kommande renoveringsprojekt kan det vara till stor hjälp som stöd, både för att välja rätt metod och för att kunna kommunicera varför vissa åtgärder väljs framför andra.

Christer Kilersjö hoppas att resultaten från DecarbonAIte framöver kan tas in i ett användarvänligt verktyg som är lätt att använda.

– Det är viktigare att det är enkelt att använda, good enough, än att det har för hög grad av detaljnivå.

Kontaktperson

Peter Berg, Innovatum Science Park

Peter Berg

Innovationsledare Förnybar energi