En vision för den blå bioekonomin

En skiss över den blå bioekonomin i Västra Götaland som tecknades av mötestecknare Kristian Rönne.

Om vi tänker oss till år 2030 eller 2050, hur ser vårt förhållande till hav och sjö ut då? Under en workshop tog vi fram en vision för den blå bioekonomin i Västra Götaland.

Att skapa en blå vision för utvecklingen av den blå bioekonomin i Västra Götaland stod i fokus för en workshop projektet Blue Bio Clusters arrangerade hos Rena hav i början av september. Alla deltagare representerade någon del av den blå bioekonomin som nu växer fram. De kom från näringslivet, forskningen, innovationsstöds- och branschorganisationer. Inspirerade av futuristen Andrew Merrie från Stockholm Resilience Center och med stöd av mötesritaren Kristian Rönne, arbetade gruppen fram olika framtidsscenarier där några av huvuddragen var:

  • Havet är viktigt – den nya "oljan" finns i vattnet
  • Hållbart och cirkulärt utnyttjande av havets resurser är en lönsam nödvändighet
  • Symbios-lösningar är självklara inom näringslivet, liksom havsbaserad produktion
  • Vi har levande kustsamhällen
  • Vi konsumerar en mängd olika, hållbara, näringsrika former av sjömat som gör gott för planeten
  • Självförsörjning och lokala ekonomier är den nya normen
  • Västra Götaland är den självklara platsen att starta och driva hållbart företagande inom den blå sektorn
  • Vi har en tydligare styrning av havet som stärker hållbara industrier

Visionen är ett första steg i ett större arbete för att identifiera innovationer och utvecklingsinsatser som behövs för att uppnå de framtidsscenarier som skissades fram under dagen.

Deltagare arbetar med framtidsvisionen under Blue Vision Workshop som genomfördes på Renahavs anläggning i Kungshamn i september.
Deltagare arbetar med framtidsvisionen under Blue Vision Workshop som genomfördes på Renahavs anläggning i Kungshamn i september.

Vill du veta mer om Blue Vision Workshop kontakta

Sonja Andrén, Innovatum Science Park

Sonja Andrén

Innovationsledare Blå bioekonomi