Hon har näringslivet i fokus när båtlivet elektrifieras

Madeleine Johansson Business Region Göteborg. Båtar i en hamn.

För att minska koldioxidutsläppen till havs krävs bättre laddinfrastruktur för elbåtar. I projektet go:LEIF jobbar vi för att möjliggöra laddpunkter längs kusten från Göteborg till norska Kristiansand. Innovatum Science Park driver projektet och Business Region Göteborg är en av många viktiga parter. Här svarar deras projektledare Madeleine Johansson på fem frågor om satsningen.

1.Varför är Business Region Göteborg involverade i go:LEIF?

2020 fick vi i uppdrag från Göteborgs Stad att samordna omställningen av stadens transportsystem till elektrifiering. Redan då såg vi också en möjlighet att tillsammans med Grefab arbeta med elektrifiering i våra fritidsbåtshamnar. Det hela utvecklade sig till go:LEIF-projektet, där vi nu samverkar med elva andra samarbetspartners från både Norge och Sverige. 

Visionen är att vi 2030 har en stor marknad med många leverantörer och en fungerande infrastruktur för elbåtar. Ett pärlband av laddmöjligheter utmed kusten mellan Göteborg och Strömstad, in i Oslofjorden och vidare söderut på andra sidan Skagerack till norska Agder.

2. Vad är er roll i projektet?

Från Business Region Göteborgs sida har vi vårt fokus på näringslivsutveckling för företag inom värdekedjan för laddinfrastruktur. Det innebär att vår roll är att utveckla förutsättningarna för näringslivet och bidra till marknadens utveckling.

Vi matchar, har dialog med och träffar företag som vill och kan vara en del av lösningarna för hamnar och kommuner idag och framöver. En tanke som vi tittar på är att utveckla ett norskt-svenskt näringslivsnätverk.

3. Vilka frågor fokuserar projektet på just nu?

Just nu handlar det mycket om kompetensöverföring mellan våra målgrupper: hamnar, kommuner och näringsliv. Och att få ökad kunskap om teknikskiftet som pågår och hur vi kan samverka för att etablera en gränsöverskridande hållbar laddinfrastruktur.

Vi ser att marknaden med företag som har olika lösningar växer. Där är både båttillverkare och hamnar behovsägare fast i olika ändar av värdekedjan för laddinfrastruktur. Projektet kan vara plattformen för dialog där behovsägare och leverantör av olika lösningar kan samverka.

4. Vilka behov och utmaningar uppstår i omställningsskiftet inom båtbranschen?

Behovet av ny kunskap skulle jag vilja säga. Vi har inget facit för det som sker just nu, utan vi får till oss ny kunskap längs vägen. Det kan vara utmanande i sig, men också väldigt spännande och leder i sin tur till behov av ökad samverkan.

Men också att det blir fler behovsägare av elförsörjning och effekter och där många platser längs kusten och i skärgården redan idag har stora utmaningar. Där hoppas vi att go:LEIF kan bidra till dialog och samförstånd mellan olika aktörer gällande utbyggnad kopplat till behov och möjligheter.

5. Hur kan projektet bidra till att möta företagens behov och stötta utvecklingen?

Vi ser att det finns mycket kunskap och kompetens från andra branscher som redan gjort den här resan och där man nyfiket nu kikar på den maritima branschen. Exempelvis fordonsbranschen där många av lösningarna till viss del går att anpassa till en maritim miljö. Vi tror det kommer påskynda omställningen. Den samverkan som sker i projektet är också en viktig del.

go:LEIF-projektet består delvis av test och demo som kan bidra till nya innovationer, som möter de behov och utmaningar som följer teknikutvecklingen. Och det går snabbt, på bara några år har effektbehovet för elektrifierade transporter ökat rejält. Där tror vi att det blir ännu viktigare att samverka och skapa synergier för att både samnyttja och saminvestera i stället för att bygga separata infrastrukturer.

Elbåtsladdningsprojektet go:LEIF

Sverige och Norge har tillsammans över en miljon fossildrivna fritidsbåtar vars koldioxidutsläpp uppskattas till över 400 000 ton/år - plus miljöskadliga ämnen. Projektet go:LEIF har om mål att möjliggöra laddpunkter längs kusten från Göteborg till Agder i Norge, samt skapa en digital hemvist för konsumentinfo och tillhörande laddkarta. Projektet ska också hålla kunskapshöjande workshops, bilda ett regionalt näringslivsnätverk och genomföra två nordiska konferenser. Projektet som drivs av Innovatum Science Park startade upp i mars 2023. I projektet medverkar svenska och norska fritidsbåtshamnar, kommunalförbund/fylkeskommuner, näringslivskontor, teknikexperter och forskare.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta mig!

Peter Berg, Innovatum Science Park

Peter Berg

Innovationsledare Förnybar energi