Från rymd till solel: Nu söker vi innovativa lösningar för mer solel

Nu drar högaktuella Solar Park Innovation Challenge i gång. Tävlingen är på jakt efter de mest innovativa idéerna för att med hjälp av rymddata lösa en av solelens största utmaningar - att hitta lämplig mark för storskalig produktion.

– Vi vill stötta de mest lovande nya innovatörerna, entreprenörerna och nystartade företag som vill bidra till en hållbar energiförsörjning, både i Sverige och på andra ställen, säger Sammie Chimusoro, affärscoach på Innovatum Science Park.

El, uppvärmning och transporter står för omkring 70 procent av de växthusgasutsläpp som orsakas av människan. För att minska utsläppen behöver energiproduktionen ställa om från fossila till förnybara energikällor. Mot bakgrund av klimatkrisen behöver omställningen ske snabbt.

Rymddata kan vara lösningen för etablering av solcellsparker

Solenergi har stor potential, men utmaningen är att hitta lämpliga platser för anläggningar i stor skala. En mängd faktorer spelar in, till exempel område, solinstrålning och markägande. För att få överblick över alla faktorer behövs nya digitala verktyg som kan samla, kombinera och presentera information på ett lättillgängligt sätt. Att hitta en sådan genomförbar lösning med hjälp av rymddata är själva syftet med Solar Park Innovation Challenge.

– Ser vi till energisystemet, som är i förändring, behöver vi samverka, tänka nytt och våga prova saker för att tillsammans hitta lösningar och effektivisera processer. Denna typ av innovationsutmaningar har en viktig roll att fylla i detta arbete, säger Anna Derneryd, projektledare på Energikontor Väst.

Affärsutveckling och värdefulla nätverk

– Det är ett spännande initiativ och en stor möjlighet för startups, innovatörer och entreprenörer. Vinnaren med den bästa idén får affärsutveckling inom Innovatum Science Parks inkubator för startups och möjligheten att söka till rymdinkubatorn, ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Center). Där ingår 500 000 kronor för produktutveckling, 80 timmars teknisk support och andra fina erbjudanden, avslutar Sammie Chamusoro.

Innovationstävlingen är ett samarbete med Energikontor Väst. Vinnaren får även ta del av Energikontor Västs expertis och nätverk för att validera och skala upp sin lösning.

Den innovationsidé som tas fram ska kunna användas av solparksutvecklare, kommuner och markägare samt investerare och andra intressenter i branschen. Solar Park Innovation Challenge startar den 9 augusti och pågår fram till den 5 september.

Kontaktpersoner

Sammie Chimusoro, Innovatum Science Park

Sammie Chimusoro

Affärscoach (föräldraledig)