Innovatum Science Park anordnar första PTC Meet Up för att främja samarbete

Innovatum Science Park är en hub för innovation och samarbete och för att ytterligare stärka banden mellan medlemmarna inom Produktionstekniskt Centrum (PTC), anordnades nyligen den första PTC Meet Up. Detta nätverksevent gav deltagarna möjlighet att bekanta sig med varandras verksamheter och spåna fram nya idéer för framtida samarbeten.


Syftet med PTC Meet Up är att skapa ett möte där medlemmarna delar erfarenheter och kunskap och också kan identifiera nya möjligheter för samverkan inom produktionsteknik.

En av höjdpunkterna var studiebesöket hos AnVa KSG AB, en av medlemmarna i nätverket, som har sitt säte på Innovatumområdet. Besöket gav deltagarna en djupare inblick i företagets verksamhet och teknik, vilket ytterligare inspirerade till nya samarbetsmöjligheter.

Innovatum Science Park ser fram emot att fortsätta stödja och utveckla Produktionstekniskt Centrum. Samverkansarenan spelar en avgörande roll i att främja innovation och samverkan inom produktionsteknik, och medlemmarnas engagemang är centralt för denna framgång.

Produktionstekniskt Centrum är ett av våra viktigaste initiativ, och vi kommer fortsätta satsa på nätverket för att främja innovation och samverkan inom produktionsteknik. Medlemmarnas engagemang och idéutbyte är precis vad som behövs för att driva denna utveckling framåt," säger Tommy Christensen, Innovationsledare Innovatum Science Park och verksamhetsledare på PTC.

Genom att bygga starkare relationer och samarbeta på nya sätt, hoppas Innovatum Science Park att PTC Meet Up ska bli en återkommande och betydelsefull plattform för nätverkets medlemmar.

Eventet var mycket lyckat och uppskattat av deltagarna. Under dagen fick alla parter möjligheten att pitcha sina verksamheter kortfattat och diskutera potentiella samarbeten. Engagemanget och idéutbytet mellan deltagarna var precis vad som behövs för att driva utvecklingen inom PTC framåt.

Tomas Wahlberg, AnVa KSG AB
Tomas Wahlberg, AnVa KSG AB

Innovatum Science Park - Eivind Vogel-Rödin
Innovatums Science Parks inkubator för startups har fokus på produktion och framför allt AM (additiv tillverkning) framåt. De vill gärna hjälpa företag från prototyp ut till marknaden och kan erbjuda sitt makerspace med enklare 3D printing till större enheter upp till 2 meters höjd och även i mer avancerade material.

Lindh3Dprinting - Joakim Lindh
Joakims företag är baserat i Trollhättan och hjälper företag med 3D-modellering och produktion i främst plast. De jobbar just nu åt Innovatum Science Park med support. Även med service av maskinparken som finns i Maker Space på Innovatum och de mer avancerade printrarna som nyligen installerats på PTC.

SSP North AB - Jörgen Skoglund
SSP North utvecklar och säljer avancerad trådlösa säkerhetslösningar med PLC för fasta och mobila maskiner. Företaget grundades 2016 och är baserat på den svenska innovationen Safety Simplifier som är patenterad globalt. SSP North har egen utveckling i Sverige och säljer sina produkter över hela världen i ett samarbete med SSP GmbH.

Daniel Eriksson, Simumatik AB
Daniel Eriksson, Simumatik AB

Simumatik AB - Daniel Eriksson
Simumatik utvecklar innovativa virtuella driftsättningsverktyg i form av digitala tvillingar för tillverkningsindustrin. Kunderna omfattar maskinbyggare, tillverkande företag samt utbildningsaktörer. Deras huvudkontoret är beläget i Skövde.

Siemens-Energy AB - Robin Naviga
Siemens Energy som jobbar med brännkammare för gaskraftverk har i Trollhättan utvecklat nya metoder för att pressa och svetsa ihop kammaren av höglegerad plåt. Detta ersätter den föråldrade och betydligt dyrare gjutningen. De vill vara ledande i omställningen till det hållbara samhället och jobbar engagerat mot att integrera 100% vätgas i sina brännare.

PTC Innovation - Stefan Björklund
Företaget är sprunget ur forskningsprojekt från Högskolan Väst, de utvecklar och säljer utrustning för avancerad termisk sprutning av keramer eller metaller med hög värme- och slitagetålighet. Genom att bespruta slitageytor på nästan vad som helst med 20 nanometer tunna skikt kan man öka tåligheten avsevärt. Ett spännande exempel är 20 miljardersprojekt med den nya partikelacceleratorn i Lund där PTC Innovation hjälpte till att bespruta nyckelkomponenter med keramiskt material som ger färgindikation för att säkerställa att energistrålen på 5 MW träffar rätt.

Högskolan Väst - Leif Magnus Jensen
Leif Magnus tillhör en växande grupp lärare/forskare inom industriell ekonomi och jobbar i sin grupp på Högskolan Väst med processer med logistik, processer och förbättringar för en effektivare produktion. De söker just nu fler projekt tillsammans med företag och den forskningen som sker mot masterutbildningen inom industriell ekonomi. De har även flertalet studenter som söker efter spännande uppdrag för sina mastersuppsatser.

Högskolan Väst - Lennart Malmsköld
Högskolan Väst (HV) har framgångsrikt erbjudit uppdragsutbildningar mot företag. Utbildningarna är korta, anpassade utbildningar designade för att höja kompetensen på företagen och sprida de kunskaper som finns på högskolan. Under våren finns möjlighet att samarbeta med studenter som gör sina exjobb under våren. Under hösten passar dessa samarbeten bra för att kanalisera sina ideér och behov så att de kan starta under vårterminen 2025.HVs fokusområden är olika tillverkningsprocesser, främst svets, termisk sprutning, 3D-printing i metall, automation och AI-automation samt processtyrning.

GKN Aerospace - Anders Björnson
Mycket av framgången och utvecklingen för GKN Aerospace bygger på samarbetet med alla lokala företag i regionen. Här är med samarbetet inom PTC det mest lysande exemplet. Företaget har ett antal Global Technology Centres i världen och PTC är mallen när de skapar nya och även för hur de vill driva de övriga. Den tekniska kompetensen som finns i Trollhättan har ärvts genom generationer från Nohabs lok.

Empir Industry - Daniel Johansson
Med ett arv från fordonsindustrin jobbar Empir med IT system och tjänster för att förbättra och effektivisera produktion. Empir jobbar med digitalisering genom MES-system (Manufacturing Execution System) vilket omfattar spårbarhet, instruktioner och analys. Empir har även tjänster för backup, support, tillgänglighet pch konsulttjänster med systemutveckling, projektledning och systemarkitektur. Empir hjälper företagen att se helheten och har en bred förståelse om industrins utmaningar. Det gör att de kan identifiera nyckelfaktorer och på så effektivisera sina kunders produktion.

AnVa KSG AB - Tomas Wahlberg
AnVa KSG AB är en mekanisk verkstad som ligger bredvid PTC på Innovatumområdet. De har fokus på högkvalitativ svets av metall och är underleverantör till bland annat Siemens Energy, med tillverkning av komponenter som t.ex rörsystem i rostfritt stål. I dagsläget har företaget många manuella processer och egentillverkade lösningar i sin produktion, fokus framåt är därför automatisering med hjälp av exempelvis co-bot och ännu mer automation i tillverkningsprocessen.

Jörgen Skoglund, SSP North AB
Jörgen Skoglund, SSP North AB