Internationellt energibolag blir delägare i Liquid Wind

Liquid Wind

Nu står det klart att energibolaget Uniper blir delägare i Liquid Wind som startade sin resa i vår startupinkubator. Liquid Wind utvecklar elektrobränslen baserade på vätgas och står nu i begrepp att bygga en första anläggning i Örnsköldsvik för produktion av elektrometanol.

Anläggningen kommer att producera 50 000 ton elektrometanol (eMetanol) per år med hjälp av fossilfri vindkraft och återanvänd, biogen koldioxid. Anläggningen är tänkt att möjliggöra fossilfri sjöfart, och beräknas sänka koldioxidutsläppen med 100 000 ton per år när den enligt plan står klar år 2023/24.

- Efterfrågan på renare bränsle inom sjöfarten håller på att öka, och vi räknar med att kunna utveckla och bygga 500 anläggningar fram till 2050. Det skulle förhindra utsläpp av 50 miljoner ton koldioxid varje år, vilket motsvarar Sveriges årliga utsläpp, säger Claes Fredriksson, VD och grundare, av Liquid Wind.

Elektrobränslen baserade på vätgas är ett snabbt växande område som i korthet handlar om att producera flytande och koldioxidneutrala bränslen med hjälp av elektricitet. Uniper är en ledande aktör i Europa på vätgas, och har flera projekt under utveckling i Sverige och redan driftsatta anläggningar i Tyskland.

Claes Fredriksson är VD och grundare av Liquid Wind.
Claes Fredriksson är VD och grundare av Liquid Wind.

Vill bidra till ett koldioxidneutralt samhälle

- Vår starka kompetens på vätgasområdet kommer att vara till nytta för Liquid Wind, samtidigt som vi vinner kunskap och erfarenhet inom elektrobränslen. Sverige står inför en energiomställning där Uniper vill vara med och bidra till att ställa om till ett koldioxidneutralt samhälle samtidigt som vi vill utveckla industrins konkurrenskraft, säger Johan Svenningsson, VD på Uniper Sverige.

- Inom 30 år behöver vi öka elproduktionen med uppemot 100 TWh, och den utvecklingen drivs bland annat av elektrobränslen. Liquid Wind har en stark affärsmodell och vårt mål är att ta en central position i distributionsledet av eMetanol, förklarar Johan Svenningsson.

Transportsektorn är en stor källa till utsläpp och behöver ställa om till fossilfrihet. Och Liquid Winds verksamhet är framför allt inriktad mot sjöfart och tunga transporter, där det finns ett stort behov av fossilfria flytande bränslen. Här kommer elektrobränslen som eMetanol att spela en viktig roll i framtiden.

- Vi är mycket glada över möjligheten att få jobba tillsammans med Uniper och få tillgång till deras breda och djupa kunskap. Vi ser fram emot samarbetet och möjligheten att identifiera ytterligare områden där vi tillsammans kan skapa mervärden som bidrar till en snabbare omställning till en fossilfri värld, säger Claes Fredriksson.

Kortfakta Liquid Wind

Liquid Wind är ett Power-to-Fuel-bolag som arbetar för en hållbar värld. Liquid Winds fokus är att utveckla, finansiera, bygga och driva anläggningar för produktion av eMethanol, för att påskynda övergången till koldioxidneutral marin och transport. Anläggningarna kommer att producera ett koldioxidneutralt flytande bränsle och på så sätt kan Liquid Wind erbjuda sina kunder en möjlighet att snabbare uppnå sina hållbarhetsmål. Liquid Wind är baserat i Göteborg och är ett alumnibolag till startupinkubatorn vid Innovatum Science Park.

www.liquidwind.se