”Jämställdhetsfrågan behöver få en mer central roll”

Linda Bohlin Trajkovski, Innovatum Science Park

Internationella kvinnodagen instiftades 1910 för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Sedan dess har många milstolpar passerats och flera glastak har krossats, men vi har fortfarande en lång väg att gå.

Allbrightrapporten visar att det senaste årtiondet har bland annat andelen kvinnor i börsens ledningsgrupper ökat i dubbel så hög takt som årtiondet innan, och idag är fyra gånger fler företag jämställda. Samtidigt rapporterade Allbright i oktober 2020 dystra siffror - pandemin har fått jämställdhetsutvecklingen i näringslivet att stanna av, och till och med gå bakåt på vissa punkter. Antal bolag som helt saknar kvinnor i ledningen växer, antal jämställda bolag står still och ingen bransch har en jämn könsfördelning.

Vi frågade Linda Bohlin Trajkovski, chef över vår projekt-, nätverk- och test & demoverksamhet hur hon ser på vägen framåt för att öka jämställdhet och mångfald inom näringslivet.

− Jag tror frågan behöver få en mer central roll och vi behöver jobba mycket mer systematiskt. På samma sätt som det idag är självklart för många företag att arbeta aktivt med ekonomiska och ekologiska hållbarhetsfrågor, behöver vi arbeta med de sociala hållbarhetsfrågorna som mångfald, inkludering, representation och jämställdhet.

Linda betonar också att det inte bara är en förlust för kvinnor att näringslivet är ojämställt - det hotar också innovations- och konkurrenskraften.

− Som jag ser det finns det otroligt mycket att vinna på att arbeta aktivt med mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Det är bevisat att mångfald föder innovation och skapar förutsättningar för produkter och tjänster som tilltalar fler målgrupper, vilket i slutändan leder till ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Ser vi till industrin är en av de absolut största utmaningarna kompetensförsörjning, där många företag måste ställa om för att bli attraktiva som arbetsgivare för en mycket bredare rekryteringsbas om de ska kunna följa med i utvecklingen. I denna omställning hoppas vi på Innovatum Science Park kunna vara till nytta för våra kunder.