Martin Wänblom slutar som VD till sommaren

Efter sex år på VD-posten kommer Martin Wänblom till sommaren lämna Innovatum Science Park för nya utmaningar. Inom kort påbörjas rekryteringen av en ny VD, vars fokus blir att arbeta vidare med koncernens nyantagna strategi där industriell teknik står i centrum.

- Vi är väldigt nöjda med Martins insatser. Han är en uppskattad ledare och har lyckats åstadkomma otroligt mycket under de sex år som han drivit verksamheten. Under 2021 genomfördes ett gediget strategiarbete och en ny inriktning mot industriell teknik antogs. När nu Martin väljer att gå vidare blir det hans efterträdares uppgift att ta vid denna riktning, säger Paul Åkerlund, styrelseordförande i Innovatum AB.

Vad som väntar Martin efter sommaren står inte helt klart, men som planen ser ut nu kommer han att återuppta arbetet i sitt konsultföretag. Företaget, där han tidigare arbetat med strategi- och ledarskapsfrågor, har varit vilande under hans år som VD.

- Redan när jag startade våren 2016 var min inställning att en utvecklingsdriven organisation som denna behöver en viss omväxling på VD-posten för att ständigt kunna sträva framåt och utvecklas. Jag upplever nu att timingen för ett skifte är bra även om det förstås är med blandade känslor som jag lämnar. Det är ett väldigt roligt, omväxlande och i högsta grad meningsfullt uppdrag att vara VD för den här verksamheten, säger Martin Wänblom.

Martin Wänblom kommer arbeta kvar fram till sommaren och styrelsen ska inom kort påbörja rekryteringsarbetet av hans ersättare.

I Innovatumkoncernen, som VD-skapet omfattar, ingår även Energikontor Väst, Wargön Innovation, Innovatum Science Center och Saab Car Museum