Mecka för additiv tillverkning skapar möjligheter för startups

På Produktionstekniskt Centrum sker världsledande forskning inom additiv tillverkning och här utvecklar GKN Aerospace teknologier för framtidens flyg. Genom Innovatum Science Park får innovativa startups och mindre företag också tillgång till den unika testmiljön.

Procada, som utvecklar ny 3D-skrivarteknik för lättviktskonstruktioner i metall, är ett av bolagen. 

— Vi har tillgång till infrastruktur som hade varit helt otänkbar annars för oss som liten startup. Att vi kan hyra, testa och låna utrustning här är helt fantastiskt. Vi hade aldrig kommit så långt som vi gjort nu utan denna möjlighet, säger medgrundaren Petter Hagqvist. 

Maskinparken är unik i Sverige

Produktionstekniskt Centrum (PTC) startade 2008 som en satsning mellan Innovatum Science Park, Högskolan Väst och dåvarande Volvo Aero och SAAB för att öka innovationsförmågan, utveckla produktionstekniska lösningar och ge små och medelstora företag tillgång till avancerad utrustning. Idag drivs arenan av huvudparterna Innovatum Science Park, Högskolan Väst, GKN Aerospace, Swerim och IUC Väst och 12 företag är aktiva parter. Stora belopp har investerats i utrusning genom åren och den högteknologiska maskinparken är i dag unik i landet.

Här finns ett antal olika utrustningar för additiv tillverkning i plast och metaller av olika slag, ett automationslabb, en kompositarena för automatiserad produktion av kompositprodukter, utrustning för oförstörande provning och mycket, mycket mer.

Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan ligger på området Innovatum District, tvärs över gatan från Innovatum Science Parks lokaler.
Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan ligger på området Innovatum District, tvärs över gatan från Innovatum Science Parks lokaler.

Tekniska förutsättningar och affärsmässig hjälp

För startups och mindre företag skapas enorma möjligheter här. Inte bara genom tillgången till teknisk utrustning, utan också det nätverk och all kunskap som finns.

För Petter och hans medgrundare Almir Heralic har både PTC och inkubatorn vid Innovatum Science Park spelat en viktig roll i utvecklingen av deras bolag. Genom PTC har teamet fått tillgång till teknisk utrustning och nätverket kring det. Genom inkubatorn har de fått stöd kring mycket som rör det som affärsmässiga, och dessutom en arbetsplats i Startupmiljön som ligger tvärs över gatan från PTC.

De båda grundarna har doktorerat på Högskolan Väst inom den teknologi som ligger till grund för deras innovation. De beskriver sig själva som ”tekniknördar” som under resans gång blivit entreprenörer.

– Det är affärsupplägget som varit den största utmaningen – inte tekniken. Inkubatorn har varit ett viktigt stöd i affärsutvecklingsfrågorna. Att få tillgång till både inkubatorn och PTC har varit fantastiskt bra för oss, säger Almir.

Rymdprogrammet ESA-BIC

Procada har också varit del av det nationella rymdprogrammet ESA-BIC Sweden som Innovatum Science Park är med och driver. Hit kan startups med rymdrelaterade idéer söka för att få 50 000 euro i bidrag och en rad andra affärsfördelar. Så vad har Procadas teknik med rymden att göra?

Deras 3D-metallskrivare kan bidra till lägre materialåtgång, mindre miljöpåverkan och möjlighet att viktoptimera inom en rad olika branscher, exempelvis inom flyget. Men tekniken kan också skapa stora möjligheter i rymden.

För att bygga reservdelar i tyngdlöst tillstånd krävs teknik som är snabb, precis och med låg vikt. Hittills har reservdelar i rymden skapats med hjälp av 3D-skrivare i plast, men i framtidens krävs metall och bättre förutsättningar, och det är här Procada kommer in i bilden.

– De 3D-metallskrivare med pulver som finns idag fungerar inte i tyngdlöst tillstånd. Målet är att vår teknik ska vara med på den första bemannade marsresan 2033, säger Petter.

Driver du en startup och vill veta mer?

Eivind Vogel Rödin, Innovatum Science Park

Eivind Vogel-Rödin

Chef Startupverksamheten

Jan Björn

Affärscoach