Orust vill ta vara på råvarorna från havet

Sill som landats på Orust på väg in i Sweden Pelagics industri i Ellös på Orust.

I Orust kommun samlas nu företag, forskare och innovationsaktörer kring hur man effektivt kan ta vara på råvarorna från havet. Målsättningen är att bygga innovativa samarbeten och industrier för ett starkare näringsliv och samhälle.

I kommunens översiktsplan har Ellös pekats ut som ett nav för blå näringar och Ronny Svensson hoppas att fler ska få upp ögonen för potentialen på orten.

– Ska vi ha en svensk sillindustri, och ska vi öka produktionen av svensk sill som mat, då är Ellös en jätteviktigt ort, som en av få platser i Sverige där sill landas idag, säger Ronny Svensson, näringslivsstrateg, Orust kommun
I kommunens översiktsplan har Ellös pekats ut som ett nav för blå näringar och Ronny Svensson hoppas att fler ska få upp ögonen för potentialen på orten. – Ska vi ha en svensk sillindustri, och ska vi öka produktionen av svensk sill som mat, då är Ellös en jätteviktigt ort, som en av få platser i Sverige där sill landas idag, säger Ronny Svensson, näringslivsstrateg, Orust kommun

– Vi finns på rätt ställe där det landas råvara och nu gäller det samla alla duktiga företagare, forskare och innovationsstödsaktörer för att bygga vidare och utveckla industrin för framtiden, berättar näringslivsutvecklare Ronny Svensson, näringslivsstrateg på Orust.

Näringarna kring havet är inget nytt på västkusten största ö. Här har funnits trankokeri, torkning av långa och sillfabriker i hundratals år, men nu går industrin in i en ny fas. Efter ett möte som samlade ett femtontal lokala företag, forskare, Innovatum Science Park och Sotenäs symbioscentrum med flera, i november börjar man formera sig för att bättre ta vara på den biomassa som landas på Orust.

– När jag hörde om sillen och förstod hur mycket man kan göra av saker som blir över av det vi skördar idag, så blev det en ögonöppnare. Det finns så mycket mer vi kan göra av det vi plockar upp ur havet eller odlar i bassänger för den delen.

Ökad beredskap med lokal produktion

Idag är det framförallt sill och musslor som processas i industrierna på västra Orust och Ronny Svensson hoppas att den biomarina sektorn kan växa och koppla till annat lokalt företagande.

– Förfrågningarna är många utifrån att använda råvaror från havet i nya produkter. Det finns ju en beredskapstanke också, där mycket mer av råvaran som tas upp idag kan användas för humanföda. Det gäller både mussla, sill och tång. Flera spännande produkter har tagits fram och flera på väg ut på marknaden.