Så kan sjömatsnäringen utvecklas

Ett fat med ostron

Sverige har goda förutsättningar att utveckla produktion och förädling av sjömat. Men det krävs ökade satsningar på näringen. Därför har Sweden Food Arena och Innovatum Science Park kartlagt näringens behov av innovation och forskning.

Kartläggningen genomfördes under 2022 med syfte att identifiera sjömatsföretagens behov av ny kunskap och innovation för att stärka näringens konkurrenskraft, skapa nyetableringar och täppa till glapp förädlingsledet.

– Sjömaten har stor potential att bidra till omställningen, och vi har försökt hjälpa utvecklingen framåt genom att identifiera behov och möjligheter för att kunna öka den svenska produktionen, berättar Kerstin Eriksson, Sweden Food Arena.

Kerstin Eriksson poängterar betydelsen av att öka intresset för sjömaten, att nya produkter utvecklas och de positiva effekter det kan få för såväl hälsa som välmående och livsmedelsförsörjning.

–Vi har pratat med hela värdekedjan och har en helhetsbild på övergripande nivå av vad som krävs. Nu efterfrågar vi fortsatt ökade satsningar på sjömaten, men även en samordning av insatser längs hela värdekedjan, fortsätter hon.

Ökad grad av förädling

Susanne Ekstedt är innovationsledare inom blå bioekonomi på Innovatum Science Park och bekräftar Kerstin Erikssons bild av vad som behöver till.

– Det finns ett glapp i förädlingsledet som vi behöver täta. För att sjömaten ska finnas på var mans bord behöver vi lära oss att äta nya produkter av nya råvaror, säger hon.

–Men de nya produkterna behöver också skapas och produceras. Tång av olika slag, sjöpung, musselfärs och varianter av ostron. Det finns också nya, spännande arter som har stor utvecklingspotential, liksom att använda hela fisken och inte bara filéerna.

Fler nyfikna konsumenter

–Samtliga aktörer i kedjan måste göra mera. Handeln behöver utveckla kommunikationen, exempelvis med fler recept, så att yngre konsumenter med spänning och förväntan väljer att tillaga sjömat och lyckas i köket. Förädlingsleden behöver mer kunskap kring produktionsprocessens betydelse för bevarande av näring, innehåll och sensorik. Näringen har också behov två olika skalor av processkunskap. Dels det småskaliga och diversifierade, då man har en råvarubredd som man behöver testa på marknaden, dels kunskap om uppskalning av populära produkter, säger Kerstin Eriksson.

Produktionshotell och investeringar

Susanne Ekstedt menar att ett produktionshotell skulle kunna vara en del av lösningen för en snabbare utveckling.

– Det vore fantastiskt att ha ett ställe där små serier kan produceras och testas på marknaden, säger hon. Vi kan fånga frågorna och få det att hända, men branschen behöver investeringar för att öka tillväxten – inte bara privat riskkapital, utan också investeringar från både regioner och staten.

Kerstin Eriksson poängterar att Sweden Food Arenas hela syfte med projektet är att skapa uppmärksamhet, fler insatser och ökat engagemang att innovera kring sjömaten med målet att företagen producerar och utvecklar nya hållbara och smakrika produkter som når konsumentens tallrik.

– När vi lyckas med det får vi dessutom hälsa och livskvalitet på köpet, säger hon.

Framtagen i samarbete med Livsmedel i Fokus

Vill du veta mer? Kontakta:

Susanne Ekstedt

Susanne Ekstedt

Innovationsledare Blå bioekonomi