Sallapack automatiserar portionsuppläggning

Sallapack - Automationslösningar inom livsmedelsindustrin

Att portionera upp mat manuellt är ett resurskrävande och enformigt arbete. Sallapack vill underlätta för exempelvis cateringföretag som inte har möjlighet att använda de storskaliga automatiseringslösningar som finns i större fabriker.

Utmaningen för små- och medelstora företag (exempelvis cateringfirmor) är att de storskaliga lösningar som finns i större fabriker tar för mycket utrymme, är för kostsamma och svårhanterliga samt att extern kompetens ofta behövs.

Det är här Claes och Nils Wenzelbergs lösning kommer in i bilden!

Teamet utvecklar mobila och kompakta portionsmaskiner som är både kostnadseffektiva och lätta att hantera. Tekniken är modulärt uppbyggd, vilket gör att köket i fråga kan kombinera samma maskiner i en flexibel maskinlinje för att möta olika behov inom portioneringen.

I februari blev Sallapack antagna till vår inkubator där de kommer att få affärsutvecklingsstöd, hjälp med kontakter, nätverk och en hel del annat.

Vilken hjälp hoppas ni få genom inkubatorn?

— Vi är tacksamma för rådgivningen i att lägga upp strategi nu under uppstartsfasen. Coacherna har koll på att vi inte springer förbi viktiga punkter. Nyligen har vi exempelvis fått hjälp att få in såddfinansiering från VGR. Finansiering kommer även framöver vara en fråga att hantera, men vi tror också att andra aktörer i Innovatums kontaktnät kommer att vara intressanta, säger Nils Wenzelberg.