Satsning på att optimera innovationsstödet till livsmedelsföretag 

Det finns en stor potential att utveckla livsmedelskedjan genom ökade satsningar på innovation och forskning. Sverige har utmärkta – till och med unika – förutsättningar att bli ett globalt föregångsland i den hållbara produktionen av högkvalitativa livsmedel. Tillväxtverket har nu beviljat ett nationellt projekt som syftar till att ge bästa förutsättningar för att ta tillvara den potential som finns i svenska livsmedelsföretag.  

Målet är att skapa ett effektivt innovationssystem med lokala, regionala och nationella funktioner, för ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga. Projektet kommer att fokusera på livsmedelssystemet, men samarbetsmodellen är även tänkt att kunna anpassas för andra branscher. 

– I Sverige finns olika typer av expertis inom affärsutveckling och infrastruktur som testbäddar för startups och små och medelstora företag, men många vittnar om att det kan vara svårt att hitta rätt. Möjlighet till rätt stöd varierar också beroende på var i landet företaget är. Det gäller inte bara för nya livsmedelsföretag, utan inom alla branscher och teknikområden. Nu testar vi detta inom livsmedel för att senare kunna sprida effekter och lärdomar till andra. Dessutom kan vi involvera SISP:s medlemsinkubatorer och -science parks i olika delar av landet som redan har erbjudanden på plats för att visa att det går att effektivisera hur vi samarbetar för bolagens bästa, säger Stina Lantz, VD Swedish Incubators & Science Parks (SISP). 

"Behövs ökade satsningar på innovation"

Projektet ska under två år ta fram en modell som både tillgängliggör och optimerar innovationssystemet för företagen. De ska, oavsett geografisk tillhörighet, kunna få tillgång till den främsta kompetensen, de mest kraftfulla verktygen och mest moderna produktionskapaciteten som landet erbjuder.  

Projektet kommer att involvera alla Sveriges sex inkubatorer och science park med livsmedel som profilområde. 

– Flera rapporter från bland annat Sweden Food Arena, OECD och utvärderingar av livsmedelsstrategin från Jordbruksverket pekar på att ökade satsningar inom innovation och forskning behövs för att utveckla och stärka näringen. Vi ser fram emot att frigöra den potential som finns inom svenska livsmedelsföretag genom detta projekt, säger Hannes van Lunteren, ansvarig för livsmedelsområdet på Krinova Incubator & Science Park.  

Hannes van Lunteren (Krinova Incubator & Science Park), Stina Lantz (SISP), Daniel Freeman (Science Park Gotland), Linus Arnold (SISP) och Angelica Ekholm (Dalarna Science Park) representerar några av de miljöer som liksom Innovatum Science Park kommer att vara involverade i projektet.
Hannes van Lunteren (Krinova Incubator & Science Park), Stina Lantz (SISP), Daniel Freeman (Science Park Gotland), Linus Arnold (SISP) och Angelica Ekholm (Dalarna Science Park) representerar några av de miljöer som liksom Innovatum Science Park kommer att vara involverade i projektet.

Bioraffinering – delsatsning i Västra Götaland

Inom projektet NILLA - genomförs som en del av projektet, en regional satsning på att öka företagens tillgång till bioraffinering som metod. Bioraffinering kan få en stor betydelse som ett sätt att ta vara på restråvaror från livsmedelsindustrin och höja värdet på dem.

– Detta är helt i linje med den regionala utvecklingsstrategin för att stärka innovationskraften och främja en cirkulär ekonomi. I en tid när långsiktig hållbarhet och förmåga till självförsörjning blir allt viktigare tar Västra Götaland steg framåt genom att satsa på att bygga upp möjligheterna för bioraffinering, säger Anders Carlberg, regionutvecklare marina frågor på VGR som är en av finansiärerna.

Genom att omvandla restråvaror, från till exempel fiskberedningsindustrin, till högvärdiga produkter som oljor och proteinisolat, kan bioraffinering bidra till att minska avfall och öka lönsamheten för livsmedelsföretag. Därför bygger Chalmers en test- och demoanläggning för bioraffinering i Västra Götaland och där NILLA-projektet kommer att spela en roll.

– Bland insatserna i projektet ingår att utforska en användarmodell för anläggningen och öka företagens förståelse för hur de kan utveckla nya produkter och affärsmodeller utifrån restråvaror i produktionen. Detta kan vara avgörande för att öka företagens konkurrenskraft, säger Emelie Hennström, projektledare för den regionala delen av NILLA-projektet.

Fakta om projekt NILLA

Projektet, som går under namnet NILLA (Nationellt Innovationsstödsystem Likvärdigt och Lättillgängligt för Alla), kommer att drivas av de tre organisationerna Krinova Incubator & Science Park, Innovatum Science Park och Swedish Incubator & Science Park (SISP). De två förstnämnda har lång erfarenhet av innovationsstöd till livsmedelsföretag och den sistnämnda är branschorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks.  

Finansiärer av projektet är Västra GötalandsregionenRegion Skåne och Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontaktpersoner NILLA i Västra Götaland

Emelie Hennström

Projektledare Blå bioekonomi
Lillemor Lindberg, Innovatum Science Park

Lillemor Lindberg

Innovationsledare Blå bioekonomi