Smart omställning för cirkulär hållbarhet – nya lösningar för morgondagens tillverkning

I vårt nya projekt Smart omställning ska vi stärka tillverkande företags hållbara konkurrenskraft i Västra Götaland. Projektets mål är att öka deras förmåga till innovation. Främst genom resurseffektiva cirkulära lösningar.

Många små och medelstora företag har svårt att tillgodogöra sig de framsteg som forskningen skapar och samtidigt omvandla dem till en lönsam affärsverksamhet. Vi ser att gränssnittet mellan forskningen och industrin behöver förbättras. Vi krokar därför arm med Högskolan Väst då vi ser att nära samverkan mellan akademi och industri är ett sätt att utveckla samarbetet.

Tillverkande industri i stort behov av cirkulära lösningar

Ett av projektets fokus inom den tillverkande industrin är byggbranschen i Västra Götaland. På grund av att byggbranschen är en stor konsument av olika typer av material genererar de också stora mängder avfall. Här finns ett stort behov att hjälpa branschen att verka för en övergång till cirkulära materialflöden och affärsmodeller.

-Vi vill att företag ska vara redo för framtiden. När nya regler och krav blir gällande allt eftersom är det viktigt att vara förberedd för att kunna vara konkurrenskraftig. Projektet ska vara en katalysator för att få så många företag som möjligt att ställa om till mer hållbara lösningar. Genom ökad cirkularitet, digitalisering och nya innovationer tror vi att projektet kan ge företag inom den tillverkande industrin en stor affärsnytta och hjälp i sin omställning mot ett mer hållbart samhälle säger Linda Nordén projektledare för Smart omställning.

Smart omställning jobbar brett inom flera olika industrisektorer

Projektet kommer genomföra flera olika aktiviteter för att kommersialisera ny kunskap via workshops, seminarier och fokusgrupper där projektets huvudaktörer är involverade. Genom aktionsforskning och industriella fallstudier, inom flera olika industrisektorer strävar projektet efter att främja tekniköverföring och samarbete mellan företag och forskning.

Detta för att öka produktivitet, användning av digitala lösningar och för att driva grön omställning. Ett exempel är nätverket Tillverka i Trä som kommer stå för en del av aktiviteterna i Smart omställning och fortsätter utforska cirkulära lösningar inom träbyggnadsbranschen.

Projektet har som mål att öka företagens kunskap inom cirkulär ekonomi och att få dem att lyfta blicken för att upptäcka nya hållbara möjligheter för framtiden. Långsiktigt ska projektet stärka företagens förmåga att kommersialisera ny kunskap för att stå som vinnare i den gröna omställningen

Läs mer om  Smart omställning