Vi släpper ny Impact Report

Långsiktiga och modiga satsningar ger avkastning! Det är budskapet från vår VD Linda Bohlin Trajkovski. I en nysläppt rapport presenteras verksamhetens resultat i form av nya investeringar, jobb och innovationer som minskar miljöpåverkan. 

— Vi lever i en tid där vi ofta blir påminda om vikten av ett starkt och robust samhälle. Innovatum Science Park bidrar till att bygga just det. Genom denna rapport vill vi visa beslutsfattare varför det är viktigt att investera i det arbete som görs av science parks och inkubatorer, säger Linda Bohlin Trajkovski.

Bäddat för världsunik satsning inom additiv tillverkning

Ett exempel i rapporten är GKN Aerospaces satsning på en ny fabrik inom additiv tillverkning som blev en världsnyhet i början av året.  Innebörden är säkrad forskning, utveckling och produktion i Sverige för lång tid framåt och stora miljövinster i sikte.

— Vi har under många år jobbat med att stärka upp Produktionstekniskt Centrum (PTC) med utrustning kopplat till additiv tillverkning. PTC är i dag en världsledande test- och demomiljö där nya teknologier utvecklas och vårt arbete har tydligt bidragit till de satsningar som GKN nu gör, fortsätter Linda.

Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan är i dag en världsledande test- och demomiljö där nya teknologier utvecklas.
Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan är i dag en världsledande test- och demomiljö där nya teknologier utvecklas.

Inkubatorn - grogrund för samhällsviktiga innovationer

Inkubatorn, som pekas ut som en av landets ”excellenta inkubatorer” av Vinnova har varit grogrund för en rad samhällsviktiga innovationer. I rapporten lyfts bland andra startupen Chassis Autonomy, vars styrsystem banar väg för säkra självkörande fordon.

Även energiteknikbolaget Liquid Wind som startade sin resa på Innovatum Science Park, uppmärksammas. 2023 blev ett genombrottsår för bolaget med ett första spadtag för anläggningen Flagship One. Och i december stod det klart att Bill Gates klimatfond i samarbete med EU och Europeiska investeringsbanken, går in med mer än 1,3 miljarder kronor i satsningen.

—När vi sammanställer 2023 års siffror ser vi att startupbolagen som är, eller varit del av vår inkubator, har skapat 433 jobb och omsätter 915 miljoner kronor.

Energiteknikbolaget Liquid Wind startade sin resa på Innovatum Science Park. I maj 2023 togs första spadtaget pilotanläggningen Flagship One i Örnsköldsvik.
Energiteknikbolaget Liquid Wind startade sin resa på Innovatum Science Park. I maj 2023 togs första spadtaget pilotanläggningen Flagship One i Örnsköldsvik.

Utvecklingsprojekt gör skillnad för företagen

Projektverksamheten på Innovatum Science Park ger både konkurrenskraft och ökad hållbarhet till små och medelstora företag i Västra Götaland.

Under året bedrevs 48 utvecklingsprojekt som omsatte 120 miljoner, varav 47 miljoner i EU-medel. Till exempel fick över hundra företag coaching för att minska sin energiförbrukning genom Omställningslyftet. Och inom den blå bioekonomin togs ett avgörande steg i och med ett blått bioraffinaderi som gör att vi kan ta vara på och skapa högre värde av restströmmar från bland annat fiskindustrin.