3F i Vårgårda

3F i Vårgårda fokuserar på tre områden: förnybar energi, flexibilitet och företagande. Målet är att öka produktionen av förnybar energi och undersöka undersöka flexibla lösningar för att hjälpa företag samtidigt som nyttjar elnätskapacitet. 

Industrin och transportsektorn i Sverige fasar ut fossila bränslen och ersätter dem med el från förnybara källor. Denna omställning är avgörande för klimatet och skapar nya investeringar och jobb. Den ökade efterfrågan på el utmanar det befintliga elnätet, särskilt i Västra Götalandsregionen där elanvändningen förväntas tredubblas till 2045.

För att möta dessa utmaningar har Center of Innovation, Vårgårda kommun och Energikontor Väst, en del av Innovatum Science Park, tillsammans lanserat projektet 3F i Vårgårda (3F för Förnybart, Flex och Företag). Ett tvåårigt projekt, som avslutas i december 2024, vilket arbetar för att säkerställa lokal elförsörjning. 

Näringslivet förbättras med hjälp av förnybar energi, batterilager och laddinfrastruktur - projektet arbetar bland annat med hjälp av fokusgrupper. Platser för produktion av förnybar energi och flexibilitetslösningar som nyttjar elnätskapacitet prövas från olika perspektiv för att stärka konkurrenskraft. 

Fokusgrupperna med de största energiförbrukarna i Vårgårda samarbetar för att identifiera och implementera hållbara energilösningar. RISE analyserar timdata för att upptäcka potentialen för lokala flexlösningar.

Genom studiebesök och diskussioner kring smart laddinfrastruktur och flexmarknader har en gemensam förståelse för utmaningarna byggts och lösningar för en hållbar energiframtid hittats.

Magnus Kuschel

Magnus Kuschel

Innovationsledare Förnybar energi

Magnus Flink

Projektledare Förnybar energi

Kort om projektet

Vår roll: Projekledare
Projekttid: 2022-12-01 – 2024-12-31
Finansiär: Sparbanksstiftelsen Alingsås, Vårgårda kommun, Västra Götalandsregionen och lokala företag i Vårgårda

Projektparter

Vårgårda kommun, Center of Innovation Vårgårda, Sundolitt AB, Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Autoliv Sverige AB, Veoneer Sweden AB, Doggy AB, Nordic Snus AB, Viab Vårgårda AB, Valeryd AB, Swedecote AB, Broson Wheels AB, Sandahls Vårgårda AB, Vårgårdabuss AB, VårgårdaHus AB

Medfinansiärer: