Projekt som löser morgondagens utmaningar

Kvinna ser ut över havet

Samhälle och näringsliv står inför stora utmaningar, som kräver hållbara lösningar. Sedan 25 år tillbaka driver vi projekt tillsammans med företag, akademi och samhälle för att skapa större förändring som kommer till nytta för fler.

180

miljoner kronor i finansiering

480

företag & organisationer deltar i våra projekt

336

projekt har drivits sedan starten 2003

Hur jobbar vi med projekt?

Idé

När en idé kommer in gör vi en första bedömning av bärkraften. Kan den bli framgångsrik? Finns det fler som delar samma problemställning? Om vi bedömer att idén kan växa och utvecklas genom oss, så tar vi den vidare. Vi analyserar förutsättningarna genom att titta på bland annat teknik, samarbetspartners, marknadspotential och möjlighet till finansiering. I vissa fall sker analysen i form av en förstudie.

Rigga

Om vi efter att ha analyserat idén tror att vi kan nå resultat som gör skillnad, tar vi nästa steg och sätter ihop de resurser som krävs. Vi söker pengar från externa finansiärer och när medel är beviljade skapar vi en projektorganisation. Arbetet leds av en innovationsledare som sätter tidplan, planerar aktiviteter, säkrar finansiering och sluter avtal mellan parterna.

Driva

När projektet är igång fungerar vi ofta som projektledare, sköter administration och driver arbetet framåt. Det gör att de andra parterna kan fokusera på utvecklingsarbetet. Vi nyttjar den kompetens som finns inom hela vår verksamhet - från vårt startup-team till våra kollegor på Energikontor Väst eller Wargön Innovation. Vi ser till att resultatet kommer till nytta för så många som möjligt, så snabbt som möjligt.

Vi fokuserar på utmaningar inom energi, blå bioekonomi och hållbar industri.

Våra projekt

Filtrera på tag (1 aktiva)