Biogas Väst

Biogas Väst knyter olika aktörer i biogaskedjan till varandra. Från kommuner, energibolag och jordbruksföretag till fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskare. Målet är att bidra till att reailsera den stora potential som finns i regionen och stimulera både produktion och konsumtion av biogas i Västra Götaland.

Projektet ska utforska nya områden för biogas och arbeta i aktivt utbyte med deltagande aktörer i nätverket. Biogas Väst är den samverkande parten som sammanför och fångar upp aktörernas behov och utmaningar. Viktiga satsningar är dels att utforska förändrade produktionspotential för lantbruket och lyfta dess roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle, och att ytterliga utforska biogasens roll för omställningen i industri- och transportsektorn.

På Biogas Väst hemsida kan du läsa mer.

Kort om projektet

Vår rollProjektägare & projektledare
Projekttid2021-07-31 - 2022-12-31

Kontakt

Carina Nowak

Chef Projektverksamheten, Test & Demo, Nätverk

Projektet finansieras av

VGR logo