Förnybart i Väst

Välkommen till vår regionala satsning för att främja användningen av förnybar energi inom näringslivet i Västra Götalandsregionen. Små och medelstora företag i regionen erbjuds kostnadsfri rådgivning och kompetensutveckling med syftet att öka investeringarna i och användningen av förnybar energi.

Det pågår en betydande omställning mot ett fossilfritt samhälle, vilket särskilt påverkar industrier och transporter. Elektrifiering är en central faktor för att möjliggöra denna övergång och för att driva utveckling och etablering av nya verksamheter. Prognoser visar på en fördubbling av elanvändningen i Sverige fram till 2050 och en tredubbling redan till 2045 i den industritäta Västra Götalandsregionen.

Projektet genomförs i samverkan med bland andra Region Halland, Chalmers och flera av Västra Götalands kommunalförbund och är inriktat på att öka produktionen av förnybara energikällor som vind, sol och bioenergi samt att främja användningen av teknik och metoder som stärker dessa energislag eller minskar elanvändningen. Att använda metoder som batterilager och vätgas är exempel på hur vi kan minska riskerna med svängningar från ojämna produktionssystem.

Projektet fokuserar på tre huvudområden:

Rådgivning och stöd
Vi skapar mötesplatser mellan företag som erbjuder förnybara energilösningar och företag som vill investera i förnybar energi. Genom individuell rådgivning och lokala evenemang främjar vi investeringar och samverkan.

Metoder och verktyg
Vi utvecklar och sprider verktyg och metoder för små och medelstora företag, vilka underlättar investeringar i förnybar energi. Vi fokuserar på att öka kunskapen om förnybara energikällor och tekniska aspekter.

Start Up
Vi stärker det regionala innovationssystemet och ökar antalet ansökningar från entreprenörer inom förnybar energi för Innovatums Science Parks inkubator.

Är ni intresserade av att ta del av erbjudandet - skräddarsytt expertstöd inom förnybar energi?

Kort om projektet

Projekttid2023-09-01-2026-08-01
FinansiärerEuropeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen
För vem?Små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Magnus Flink

Projektledare Förnybar energi

Linn Andersson Strannegård

Projektledare Förnybar energi

Rickard Waern

Innovationsledare Förnybar energi

Projektet finansieras av

EU logo
VGR logo