Fyrbodal för framtidens flex

Fyrbodal för framtidens flex ska utveckla lösningar för en ökad flexibilitet i elsystemet. Projektet ska öka kunskapen hos aktörerna samt bidra till framtidens flexibla elsystem.

Elektrifiering är helt avgörande för att samhället ska kunna ställa om till en hållbar utveckling och skapa fossilfria innovation. Vi vet redan nu de grundläggande utmaningarna för framtidens elsystem och behovet av flexibilitetslösningar ökar. När prognoser pekar på en fördubbling av framtida elanvändning för Sverige har i industritäta Västra Götaland behov av en tredubbling.

Ett fossilfritt samhälle innebär en stor omställning, i synnerhet för industri och transporter där elektrifiering är en möjliggörare för olika verksamheters utveckling och nyetableringar. Flexibilitet kan bidra till ökat utrymme i elnätet och ger också konsumenten en större möjlighet att påverka när och hur man använder elen, vilket i sin tur kan bidra till ett mer energieffektivt elsystem.

Framtidens flexibla elsystem behöver samutvecklas inom flera områden. Fokus i projektet ligger på tre samverkande delar. 

  • Politiken och samhällsplaneringen har en roll att både styra, reglera och främja olika delar i framtidens lokala energisystem (Governance). ​
  • Etablerade industriområden (Brownfield) behöver ställa om – ett exempel med proaktiva deltagare finns i Trollhättan och området kring Kardanvägen. ​
  • Nyetableringar (Greenfield) kan bidra till jobb och välfärd – det finns ett behov av koncept som redan på ett tidigt stadie nyttjar flexibilitetslösningar för att skala upp nytta.

Fyrbodal för framtidens flex är del av ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndighetens ”Framtidens elsystem". Fyrbodal är en av fyra del-regioner i Västra Götaland.

Magnus Kuschel

Magnus Kuschel

Innovationsledare Förnybar energi

Rickard Waern

Innovationsledare Förnybar energi

Linn Andersson Strannegård

Projektledare Förnybar energi

Kort om

Vi ska utveckla lösningar för en ökad flexibilitet i elsystemet. Öka kunskapen hos aktörerna i projektet och bidra till framtidens flexibla elsystem.