HISS-Höjd innovationsförmåga inom sjömatssektorn

I detta projekt får ett antal små och medelstora företag inom sjömatssektorn möjlighet att bygga bestående kunskap och stärka sina förmågor att leda och organisera för innovation. Allt för att öka förutsättningarna för nya innovativa produkter och möjliggöra för hållbart värdeskapande för företagen och samhället i stort.

Projektet syftar till att bygga bestående kunskap och förmåga som ökar förutsättningarna för deltagande företag inom den blå bioekonomin att ta fram nya innovativa produkter vilket möjliggör tillväxt, långsiktig konkurrenskraft, ökad produktivitet och ett hållbart värdeskapande.

Deltagande företag kommer under projektet få kunskap, verktyg och metoder för innovation, innovationsledning och affärsutveckling i syfte att påskynda utveckling, lärande och hållbar tillväxt hos såväl företagen som övriga deltagande parter.

När projektet är klart har deltagande företag bl.a. utvecklat sina förmågor att bidra till ett ökat produktutbud, högre lönsamhet, ökad attraktionskraft och därigenom ökade marknadsandelar samt förutsättningar för långsiktig överlevnad till nytta för kunder, organisationen själv samt för samhället i stort.

Projektet genomförs av RISE tillsammans med Innovatum Science Park.

Sammanfattning

Projektnamn
HISS-Höjd innovationsförmåga inom sjömat
Projekttid2023-09-01 - 2023-05-31
Budget1 928 100
ProjektpartRISE
Medfinansieras Europeiska regionen

Kontakt

Susanne Ekstedt

Susanne Ekstedt

Innovationsledare Blå bioekonomi