IN-PLAN

Genom att stärka kommuners energiplanering ska IN-PLAN-projektet bidra till bättre förutsättningar för att snabbare nå en klimatneutral framtid både i Sverige och i Europa. De svenska kommuner som medverkar ska genom projektet kunna förbättra sina energiplaner både inom strategi och genomförande.

IN-PLAN är ett EU-projekt med fokus på framtidens energiplanering. Energikontor Väst leder den svenska delen av projektet, där bland annat Borås, Mölndal och Trollhättans kommuner ingår. Totalt väntas cirka tio västsvenska kommuner delta, vilka alla är i olika stadier i sitt energiplanerarbete – vissa är i planeringsfasen medan andra ska påbörja ett genomförande. 

Energiomställningen kräver ökad samverkan och samsyn men också en betydligt mer integrerad samhällsplanering. Energiomställningen har stor påverkan på markanvändning, bebyggelse, transporter, industri och infrastruktur för el och värme. IN-PLAN projektet syftar till att utveckla, testa och implementera stödstrukturer som stärker kommuner och regioner i arbetet med energiomställning i samverkan med samhällsplanering. Vilket på sikt kan leda till ökad mängd förnybar energi, säkrare tillgång till energi för existerande och nya företag, samt bättre samverkan mellan viktiga aktörer i energisystemet.  

Projektet genomförs i samarbete med europeiska partners där ett av projektmålen är att dra nytta av varandras styrkor och hitta gemensamma lösningar på dagens och framtidens energifrågor.

Kort om projektet

Projekttid2022-10-01-2026-06-01
FinansiärEU:s LIFE-program
Projektparter?REGEA (Kroatien, projekt-koordinator), AREA (Italien), TEA (Irland), ALEA (Rumänien), IEECP (Nederländerna), UIV (Österrike), TUS (Irland), FEDARENE (EU/Bryssel), Mölndal och Trollhättans kommuner.

Kontakt

Rickard Waern

Innovationsledare Förnybar energi

Magnus Flink

Projektledare Förnybar energi

Projektet finansieras av