KomiLand

KomIlandprojektet arbetar för olika mobilitetslösningar där digitalisering är en viktig del.

Projektet KomiLand vill göra det enklare att resa hållbart på landsbygd och i mindre tätorter och på så sätt bidra till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart resande.

Detta görs genom att testa olika mobilitetslösningar, exempelvis kollektivtrafik, bilpooler, samåkning eller elcykeluthyrning.

KomiLands grund är en app med ett stort utbud av olika resetjänster som gör bland annat resandet och delande av resurser lättare för människor på landsbygden. Konceptet testas i Timmersdala, Broddetorp och Lundsbrunn, och målet är att sedan kunna sprida resultatet både nationellt och internationellt för att främja mobilitetsinnovationer på landsbygden.

Kort om projektet

Projekttid2021-01-01 - 2021-06-30
Vår rollProjektledning och stöttning
Läs merhttps://www.facebook.com/Komiland-640704476343022/

Kontakt

Rikard Pettersson, Innovatum Science Park

Rikard Pettersson

Projektledare

Projektet finansieras av

VGR logo
Vinnova logotyp