Kommunernas elektrifieringsresa

Bild på en glödlampa och stiliserad karta över Västra Götalandsregionen

Behovet av el och effekt är snabbt stigande i Västra Götaland och avgörande för att klara den industriomställning som nu har tagit fart. Regionens kommuner erbjuds stöd för att kunna påskynda sin elektrifieringsresa genom att planera för elnätsfrågor eller förnybar elproduktion. 

Stödet ges till kommuner, grupper av kommuner eller kommunalförbund i Västra Götaland som vill nå vidare med sitt arbete för elektrifiering. Syftet är bland annat att öka produktion av förnybar el (t.ex. vind, sol) och främja god elnätsdistribution. 

Gör en intresseanmälan och påskynda er elektrifieringsresa.

Vad ingår i stödet?

Framtagande av styrdokument 
En del av stödet gäller framtagande av styrdokument med maximalt 50% av externa kostnader för: 

 • riktlinjer/ policyer 
 • strategier/ underlag till strategier 
 • planeringsunderlag / tillägg till planer   

Sökande kan välja de mest aktuella frågorna och det arbetssätt som passar bäst för just dem. 

Stöd i arbetet 
Det finns olika erfarenheter och underlag att ta del av som kan underrätta arbetet, exempelvis lokala/delregionala/regionala analyser och scenarier (bl.a. gällande vindbruksplan, solbruksplan, nyetableringar, elektrifiering av industrin, elektrifiering av transportsektorn).  

Aktuella frågor:

Elproduktion 

 • Befintlig elproduktion 
 • Pågående projekt 

Analys över framtida elbehov och elnätsförstärkningar 

 • Elektrifiering av industrin- och transportsektorn 
 • Elnätsutbyggnad och förstärkning 
 • Effektbehov 
 • Potential av solceller på tak 
 • Metoder för att identifiera olämpliga/lämpliga områden 
 • Områden av intresse för vindkraft för lokal analys och bedömning
  (enligt Energimyndigheten och Naturvårdsverket)  

Exempel på metoder

 • Solcellsparker, projektörers behov och erfarenheter från befintliga projekt och ansökningar 
 • Vindkraft, arbete med målkonflikter och förutsättningar 

Elnätsförstärkning 

 • Erfarenheter av behovsanalyser 
 • Nätverk och kontakter för både tillstånd och prognoser

Energikontor Väst, som är en del av Innovatum Science Park, processleder detta initiativ av Västra Götalandsregionen som går under namnet ’Kommunernas elektrifieringsresa’.  

Kort om projektet

ProjekttidMars 2023 - dec 2025
Vår rollProcessledare
ProjektägareVästra Götalandsregionen
Finansieras av Västra Götalandsregionen

Målgrupper

Kommuner och grupper av kommuner eller kommunalförbund i Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Linn Andersson Strannegård

Projektledare Förnybar energi

Rickard Waern

Innovationsledare Förnybar energi
Magnus Kuschel

Magnus Kuschel

Innovationsledare Förnybar energi