LIGHTer

Bil LIGHTer

LIGHTer är en nationell branschöverskridande lättviktsarena, med målet att höja konkurrensförmåga, lönsamhet och tillväxt hos företag med lättviktskompetens. Den regionala noden i Västra Götaland har nu startat upp sin tredje etapp av projektet för att stödja företag i regionen. I denna etapp har vi ett särskilt fokus på elektrifieringsfrågor och de utmaningar som den tillverkande industrin står inför.

I projektets första etapper inventerade vi företag med lättviktsprodukter för att kartlägga deras behov av stöd för utveckling av lättviktsprodukter. Vår ambition var att hitta konkreta och kreativa steg mot utveckling och tillväxt inom lättviktsområdet. Vi följde och stöttade företagen med aktiviteter som sammankopplade gemensamma teknikutmaningar, exempelvis temadagar, eller genom att initiera samarbeten och projekt med specifika lättviktsfrågor.

Det övergripande syftet med denna tredje etapp är att skapa ett starkt regionalt forsknings- och innovationsnätverk med internationell konkurrenskraft runt utveckling och produktion av lättviktsprodukter. Vi stöttar företag med aktiviteter som leder till utveckling och tillväxt inom lättviktsområdet. I den tredje etappen har vi ett särskilt fokus på komponent-, material- och tillverkningsutmaningar inom elektrifiering, med fokus på fordon och transport och den omställning som väntar de tillverkande företagen.

Kort om projektet

Vår rollProjektdeltagare
Projekttid2021-01-15 - 2024-06-30

Parter i projektet

RISE logotyp

Projektet finansieras av