MiljöFIA

Svetslågor och hand i siluett

MiljöFIAs vision är att minska miljöpåverkan men öka konkurrenskraften inom den svenska tillverkningssektorn. Detta görs genom att etablera en nationell arena för flexibel och innovativ automation i Västsverige. I praktiken handlar det om att robotar och människor ska kunna arbeta tillsammans på ett säkert och effektivt sätt i produktionsmiljön, men också att ny teknik och digitala processer ska bidra till att effektivisera produktionen.

Svenska teknikföretag omsätter tillsammans närmare 800 miljarder kronor, men det finns samtidigt utmaningar för små och medelstora företag att följa med i den allt hårdare konkurrensen. De möjligheter som digitalisering och FoU-samverkan ger kommer hjälpa dessa företag att öka sin konkurrenskraft genom att bygga effektivare och värdeskapande tillverkningsflöden med tillräckligt hög grad av automation.

MiljöFIA ska skapa ett kompetenscentrum för regionens företag på Produktionstekniskt Centrum (PTC) där viktiga nationella/internationella forskningsaktörer samverkar på så sätt skapar värdefull kompetensöverföring. Kompetenscentrumet kommer skapa långsiktig samverkan inom forsknings- och utvecklingsfrågor kring innovativ automation med syftet att stärka konkurrenskraft och kompetensförsörjning. Företag kommer att identifieras och rekryteras till ett aktivt deltagande och en långsiktig relation. Detta gör demonstrationsmiljön till en uthållig forsknings- och utvecklingsmiljö som kommer att leva vidare efter att projektet avslutas.

Projektet lägger stort fokus på företagens behov av att skapa attraktiva, säkra och effektiva arbetsplatser som är anpassade till frekventa förändringar i volymer och produkter.

Kort om projektet

Projekttid2017-02-01 – 2023-01-31
Vår rollProjektpart

Kontakt

Tommy Christensen

Innovationsledare Hållbar industri och verksamhetsledare PTC

Parter i projektet

Innovatum Science Park logotyp
Högskolan Väst logo

Projektet finansieras av

EU logo