Power Väst

Power Väst vill skapa samverkan mellan västsvenska aktörer inom vindkraftsområdet för att medverka till en nationell utveckling som ger förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindkraft.

Marknad och bransch inom förnybar elproduktion blir allt mognare med resurser och kunskap för att utveckla teknik, marknad och produktion. Utmaningarna ligger på hur marknaden kan utvecklas utifrån andra samhällsintressen och lokalekonomiska effekter. Detta kräver lokal förankring och facilitering som kan undanröja hinder och påvisa möjligheter. Lokalt fotarbete, analys och dialog helt enkelt. Fokus inom Power Väst ligger just på lokal och regional nytta av förnybar elproduktion, i synnerhet vindkraft, och innefattar kunskapshöjande insatser och aktiviteter.

Kort om

Tar sin utgångspunkt i det tidigare Power Väst-arbetet samt Västra Götaland - En pilot för hållbar vindkraftsutbyggnad.

Projektparter

Energikontor Väst, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Chalmers

Rickard Waern

Innovationsledare Förnybar energi