React PTC

Två personer tittar på en 3D-printer

React PTC är ett projekt där parterna i Produktionstekniskt Centrum (PTC) utvecklar nya metoder och arbetssätt, samt uppgradera arenan, för att ge små och medelstora företag tillgång till utrustning och kunskap för en effektivare och mer hållbar tillverkningsindustri.

Tillverkningsindustrin, speciellt verkstadsindustrin, är en viktig näring för Västra Götalandsregionen. Precis som inom övriga delar av industrin pågår en fjärde industriell revolution. Förändringarna karaktäriseras av snabb teknisk utveckling, automatisering, uppkoppling och effektivare hantering av information och data.  

För att ha möjlighet att integrera och utveckla nya tillverkningsmetoder och på så sätt behålla konkurrenskraften i den västsvenska tillverkningsindustrin, efter nedgången på grund av Covid-19, behöver branschen tillgång till kunskap och utrustning. Projektet React PTC tillgängliggör sådana resurser inom den öppna arenan Produktionstekniskt centrum i Trollhättan.

Produktionstekniskt centrum pågår flera projekt för att stärka olika målgruppers kompetenser inom området. Med allt från specialiserade processer där utveckling sker kring framtidens flygindustri med lättare och koldioxidneutrala förbränningsmotorer, till en förstärkning av kompetens hos små- och medelstora företag. Genom att höja baslinjen för kompetensnivån i regionen skapas det förutsättningar att på sikt höja nivån för, och bibehålla det som bland annat gjort Västra Götalandsregionen framgångsrikt, en hållbar tillväxt i takt meden hög innovationsgrad, tekniskt och miljömässigt.

React PTC innehåller tre arbetspaket:

Ett tillgängligt PTC
Syftar till att utveckla och demonstrera PTC förmåga att stötta SMFs utvecklingsarbete inom områden som är aktuella för PTC tex additivt tillverkning och produktion av kompositkomponenter. I detta arbetspaket ger vi SMF möjlighet att använda PTCs olika resurser till väldigt låg eller ingen kostnad. Baserat på dessa erfarenheter kommer vi uppdatera PTCs arbetssätt.

Ett bättre rustat PTC
Syftar till att uppdatera PTCs utrustning för att fortsätta vara en stark arena för forskning och utveckling, bland annat kommer här finnas en 3D-printer för additiv tillverkning i metall.

Ett attraktivt PTC för alla
Syftar till att öka rekryteringsbasen till de industriella områden som finns på PTC. Här kommer vi jobba med frågor och aktiviteter för att öka antalet personer som söker sig till de yrken som är aktuella inom tillverkningsindustrin.

 

Om React PTC

ProjektparterInnovatum Science Park, Högskolan Väst, IUC Väst
FinansieringTillväxtverket: 9 599 998 Västra Götalandsregionen: 5 003 760
Pågår2021-05-01 - 2023-10-31

Finansiärer

EU logo
VGR logo
Victor Blom

Victor Blom

Projektledare Hållbar industri
Leif Johansson, Innovatum Science Park

Leif Johansson

Innovationsledare Hållbar industri