Rural Innovation Stimulation

Landskap med vindkraftverk

Rural Innovation Stimulation (RIS) har som huvudmål att stimulera innovationsförmågan hos såväl startups som etablerade näringslivsaktörer i gränsregionen. Syftet är också att visa hur man kan förbättra förutsättningarna för innovation utanför storstäderna. Detta görs bland annat genom att utveckla och testa strukturer för investerarnätverk och bygga en samverkansplattform mellan etablerade företag och startups.

Brist på investeringskapital i tidigt skede är en utmaning för landets innovativa förmåga. På mindre orter är problemet störst - mer än 95 procent av tidigt investeringskapital hamnar idag i Stockholm, Göteborg och Malmö. Målet med RIS, som är ett Interreg-projekt mellan Sverige och Norge, är att visa hur man kan överbrygga utmaningarna för innovation även i småstäder.

Projektet fokuseras till de geografiska områdena Fyrbodal, i norra Västsverige, samt Östfold i södra Norge och förhoppningen är att projektets erfarenheter och resultat sedan kan ligga till grund för att tillämpas i andra regioner utanför storstäderna. Genom att skapa en generell modell som är upprepbar, individoberoende och hållbar i längden kommer fler viktiga innovationer vara tillgängliga i framtiden.

Kort om projektet

Projekttid2020-01-01 - 2022-06-30
Vår rollProjektägare

Kontakt

Parter i projektet

Innovatum Science Park logotyp
Blender Collective logo

Projektet finansieras av

Innovatum Science Park logotyp
VGR logo
Interreg logotyp