Samverkansplattform biomarina näringar

Many tiny black mussel shells in a group on a rock near the sea. Bright green sea weeds and grass in the background. Often found in shallow waters

Samverkansplattformen för biomarina näringar sammanför företag, akademi och offentlig sektor för att tillsammans bygga kunskap, tillämpa forskningsresultat och synliggöra affärspotential. Inom projektet kommer också två testbäddsmiljöer att etableras. En som gör det möjligt att testa metoder för påväxt i havet, så kallad anti-fouling. Den andra testbädden är ett marint bioraffinaderi för att bättre dra nytta av restströmmar från till exempel sjömatsproduktion. För att bygga upp den biomarina industrin behövs att hela kedjan från hav till produkt ses över och här kan nya företagsetableringar bli aktuellt.

Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och livsmedel från havet. Även ett brett deltagande från akademin och andra organisationer som verkar för utvecklingen av nya biomarina näringar kommer ingå.   

 

Om samverkansplattformen för biomarina näringar

ProjektparterChalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park. 
FinansieringTillväxtverket: 9 750 000 VGR: 3 000 000 Region Halland 250 000 
Pågår2021-06-01 - 2023-10-31

Finansiärer

EU logo
VGR logo
Logotyp Region Halland
Lillemor Lindberg, Innovatum Science Park

Lillemor Lindberg

Innovationsledare Maritima Näringar
Fredrik Grund, Innovatum Science Park

Fredrik Grund

Projektledare
Filippa Bohlin, Innovatum Science Park

Filippa Bohlin

Kommunikatör Projekt, Test & demo och Nätverk
Emelie Hennström, Innovatum Science Park

Emelie Hennström

Projektledare