Tillverka i Trä

Trämönster

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Projektet ska ta vara på den kompetens som finns inom produktion, automation och digitala system så att företag som jobbar med trähusbyggnation, inredning och design ska kunna utvecklas, med nya lösningar och smartare processer.

Flerbostadsbyggandet i trä ökar och under 2018 stod det för närmare 15 procent av all nybyggnation av flerfamiljsbostäder. Trätrenden syns även inom inredning och möbeldesign. Trä är ett naturligt och sunt material, och fördelarna med att använda det är många. Framför allt är det förnybart och klimateffekterna är stora jämfört med traditionell byggnation. I grunden är därför projektet Tillverka i trä en satsning för att minska klimatpåverkan och gynna cirkulär ekonomi.

Samtidigt som det finns goda förutsättningar är det en utmaning för både den industriella träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin att utveckla effektivare och behovsstyrd, industrialiserad produktion. Det är inom dessa områden Tillverka i Trä ska göra skillnad.

Under projektperioden kommer det ske aktiviteter tillsammans med såväl industriella träbyggnadsföretag som inredningsföretag och designers som är specialiserade mot trä. Hela projektets mål och syfte är att gynna företagens utveckling mot en mer designorienterad och industrialiserad tillverkning i trä, samt att skapa nya affärsmöjligheter för restströmmar. Vid projekttidens slut ska en gedigen grund för ett bestående kompetenscentrum ha lagts, där både konkreta nätverk med olika kompetenser, samt fysiska test- och demomiljöer kommer att rymmas.

Kort om projektet

Projekttid2019-01-01-2023-03-31
Vår rollProjektägare
Hemsidawww.tillverkaitra.se

Kontakt

Emelie Hennström

Projektledare Blå bioekonomi

Parter i projektet

Finansiärer

EU logo
VGR logo