Trollywood Animation Business

En person föreläser på Trollywood animation festival, med en bild på Gollum i bakgrunden.

Trollywood Animation Business ska stärka och utveckla företag i Västra Götaland som arbetar med animation. Detta görs genom kompetensutveckling och internationell samverkan och är ett steg på vägen mot Trollhättan som en knutpunkt för svensk animation.

Sedan 2015 har Innovatum, Trollhättans Stad och Högskolan Väst arbetat för att Trollhättan ska bli en knutpunkt för svensk animation, vilket har resulterat i en välbesökt animationsfestival och ett bootcamp för talangutveckling. Under de år som festivalen genomförts har vi pratat med många företagare i animationsbranschen och uppmärksammat att det finns några behov som utmärker sig. Det har bland annat efterfrågats en svensk mötesplats för animationsbranschen, ökad internationell samverkan och kompetensutveckling. Dessa behov vill Trollywood Animation Business uppfylla genom att arbeta med internationalisering och affärs- och kompetensutveckling.

Genom Trollywood Animation Business får små och medelstora företag inom den västsvenska animationsbranschen ett större internationellt kontaktnät och utökad kompetens som ger möjlighet till bättre affärer. På lång sikt hoppas vi att projektet ska bidra till att det blir lättare att starta nya företag och skapa arbetstillfällen inom detta område tack vare den regionala knutpunkt som utvecklas i Trollhättan.

Projektets övergripande mål är att stärka och utveckla västsvenska animationsföretag.

Det gör vi genom att:

  • Identifiera och skapa kontakt med potentiella samarbetspartners för företagen
  • Kompetensutveckla västsvenska företag inom animationsområdet
  • Se hur Högskolan Västs animationsutbildning kan utvecklas för att på ett bättre sätt möta företagens behov
  • Undersöka förutsättningar ”artist in residence” i Trollhättan

Kort om projektet

Projekttid2020-09-01 – 2021-12-31
Vår rollProjektledare & finansiär

Kontakt

Lennart Walldén, Innovatum Science Park

Lennart Walldén

Innovationsledare

Parter i projektet

Innovatum Science Park logotyp
Högskolan Väst logo
Trollhättans stad logotyp

Finansiärer

Innovatum Science Park logotyp
VGR logo
Högskolan Väst logo
Trollhättans stad logotyp