3 tips för ökad social hållbarhet

Anna Simmons, CSR Västsverige

Anna Simmons är utbildad företagsekonom och miljövetare på Handelshögskolan i Göteborg och blev 2019 utsedd till en av 33 hållbarhetstalanger under 33 år av Aktuell Hållbarhet. Idag arbetar hon som projektledare på föreningen CSR Västsverige, ett hållbarhetsnätverk som stöttar verksamheter i utvecklingen av deras strategiska hållbarhetsarbete. Här är hennes främsta tips för att använda social hållbarhet som hävstång för tillväxt:

1. Förstå er kontext! 

För att verksamheter ska kunna skapa win-win för den egna affären och för samhället i stort behöver de förstå var de befinner sig och verkar. Ett sätt är att arbeta med er värdekedja och fundera över de olika intressenternas påverkan på er affär, men också över er påverkan på omgivande samhälle, inte minst i er leverans mot kund och slutanvändare.  

2. Lär mer om fördelar med mångfald och jämställdhet! 

Agera utifrån fakta. Genom att lära er mer om och förstå, både fördelar och svårigheter, med sociala frågor såsom mångfald och jämställdhet kan verksamheten välja nya vägar framåt och utvecklas. 

3. Hitta nya samarbeten! 

Det finns massor av experter på sociala hållbarhetsfrågor, exempelvis ideella organisationer, som vill samarbeta på olika sätt för att skapa ett bättre samhälle tillsammans med näringslivet. När ni letar efter samarbeten, var noga med att det både stärker er affär och gynnar samhället. Det är ofta en bra grund för långsiktiga samarbeten.