De effektiviserar produktionstillverkningen

Rophi

En tids- och kostnadsbov inom montering och tillverkningsindustrin är fixturer – den del som håller produkten som ska bearbetas på plats. Dagens fixturer är skräddarsydda för olika ändamål, vilket innebär mycket manuell handpåläggning, produktionsstopp och onödigt svinn. Startupbolaget RoPhi har utvecklat en lösning på problemet.

–Tänk dig att du tillverkar bilar. För varje specialbeställning eller produktionsändring som görs måste fixturen bytas ut eller justeras. Produktionen får då stanna upp, vilket förstås kostar en hel del tid och pengar. Vi har utvecklat en flexibel fixtur där omställningen istället sker automatiskt, säger medgrundaren Ilker Erdem.

För produktionslinan möjliggör det inte bara snabba justeringar och färre stopp. Det innebär också en stor miljövinst.

– Du behöver du inte längre slänga fixturen när du ska byta typ av produkt att producera. Du behöver bara koda om den, fortsätter Ilker.

Finns ingen liknande lösning på marknaden 

Sedan 60-talet har det gjorts försök att bygga robotar som är tillräckligt styva och exakta för att själva fungera även som fixtur, men tidigare har inga optimala lösningar nått marknaden.

– De varianter som utvecklats har inte haft kapacitet att lyfta så tunga föremål, och har inte samma precision och repeterbarhet som den lösning vi utvecklat. Dessutom har de varit såpass dyra att det ändå blir billigare att använda en ny fixtur varje gång. Våra fixturer är de starkaste och mest prisvärda på marknaden. De kan lyfta upp till 2000 kilo, säger affärsutvecklaren Oskar Boström.

Det råder ingen tvekan om att marknaden för fixturer är stor. Under 2015 uppskattades den europeiska marknaden för import och export till omkring 3,1 miljarder Euro. För RoPhis del är det framförallt segmenten automotive och aerospace som står i fokus.

– Vi har en hel del erfarenhet från fordonbranschen och har bland annat jobbat på Volvo Cars forskningsavdelning, säger medgrundaren Hossein Abadikhah.

Vid sidan av företagandet konsultar teamet inom konstruktion av fixturer och robotik. De två medgrundarna Ilker Erdem och Hossein Abadikhah har doktorerat inom robotteknik och flexibel robotik respektive tillämpad mekanik, och det var under ett forskningsprojekt på Chalmers som affärsidén föddes.

2019 bildades RoPhi AB och teamet, som nu förstärkts upp med affärsutvecklaren Oskar Boström, har sedan starten fått stöd via Chalmers Innovationskontor.

Del av Startupinkubatorn och PTC

Sedan våren 2020 ingår RoPhi i Innovatum Science Parks startupinkubator där de får affärsutvecklingsstöd. De är dessutom part i Produktionstekniskt centrum (PTC).

– För ett produktionstekniskt bolag som oss känns Innovatum Science Park helt rätt. Inkubatorn och PTC öppnar upp nya möjligheter för oss. Det finns både rätt engagemang, kunskap och kontakter som ett bolag som vårt verkligen kan dra nytta av, säger Oskar.

Startupinkubatorn och PTC är två verksamheter inom Innovatum Science Park. Medan bolaget på startupinkubatorn får stöd kring affärsutveckling, att nå ut på marknaden, kapitalisering och uppskalning är PTC en samverkansarena med en välutrustad utvecklingsverkstad för tillverkande företag.

– Vi är part i PTC dels för att ta del av expertnätverket av forskare, dels för att bidra med vår egen expertis och robotar. Det finns en hel del ”touch points” till olika företag inom PTC som vi tycker är väldigt intressanta att jobba tillsammans med. Vi ser även stora möjligheter med att det är ett stort forskningsnätverk och vi hoppas kunna erbjuda våra robotar och generella robot-programmeringsspråk till forskarna, då allt är anpassningsbart för olika scenarion, avslutar Oskar.

Kort om RoPhi

RoPhi AB utvecklar en ny typ av flexibel fixtur som ska spara tid, pengar och miljöpåverkan inom montering och tillverkningsindustri. RoPhis fixtur kan lyfta upp till 2000 kg med en precision på mindre än 0.01mm. Teamet består av Hossein Abadikhah, Ilker Erdem och Oskar Boström.

www.rophi.se