Går genom väggar för att bekämpa bränder

Power Peak 2.0 en lösning för att spruta in vatten vid brand

Som en hjärtstartare vid bränder, så vill upphovsmännen bakom Power Peak 2.0 beskriva sin produkt. En högtryckspump som kan skära genom väggar för att spruta i vattendimma och kyla brandgaser.

Startupbolaget Caligo grundades av Björn Olsson och Erik Fägerwall för att utveckla och förfina ny teknik för säkrare brandbekämpning. Inom företaget finns 25 års erfarenhet av brandbekämpning och deras utrustning finns hos räddningstjänster över hela Sverige. Deras senaste produkt Power Peak 2.0 utvecklar de som ett bolag via Innovatum Science Parks startupinkubator.

Power Peak 2.0 är en högtrycksanläggning som kan penetrera hinder, kyla brandgaser och minska risken för övertändning. Syftet är att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön för brandmän som slipper gå in i byggnaden innan temperaturen sänkts. Genom att använda vattendimma istället för vatten minskas mängden farligt avfall liksom risken för vattenskador.

Caligo har också satsat på att göra anläggningen enkel att använda och mer kompakt än liknande produkter på marknaden.

– Power Peak 2.0 skulle kunna liknas vid en hjärtstartare, som finns på plats och kan användas av exempelvis en industribrandkår för att sänka temperaturen och minimera skador vid en brand innan brandkåren är på plats, berättar Erik Fägerwall.

Kort om PowerPeak 2.0

Power Peak 2.0 ökar säkerheten och förbättrar arbetsmiljön för brandmän som slipper gå in i byggnader innan temperaturen sänkts. Genom att använda vattendimma istället för vatten minskas mängden farligt avfall liksom risken för vattenskador.