”Klimatomställning är ingen stor uppoffring”

Mats Bjälkholm, Innovatum Science Park i en tunnel vid en tågstation

Mats Bjälkholm intresserade sig tidigt för energi. Idag är han verksamhetsledare Energi på Innovatum Science Park, där en viktig del är att bygga nätverk.

Vad gör du på jobbet? 
– Jag arbetar med att korskoppla och samordna personer, organisationer, projekt, planer och drivkrafter så mycket jag bara kan. Energiområdet är under omställning på ett sätt som det inte har varit på mycket länge. Det är drivet av klimatfrågan men också av försörjningstrygghet och digitalisering, och då behövs nya samarbeten mellan olika aktörer. Idag är det en transformation mot mer decentralisering och en sammanflätning av producent, användare och finansiär.

Varför jobbar du med det du gör? 
– Jag tyckte att energi var intressant när jag gick fyraårig teknisk en gång i tiden. På universitet råkade jag komma in på energiprogrammet ­– vilket var väldigt bra. Energiområdet rymmer både teknik, samhälle och människa, vilket är väldigt intressant. På ett sätt är energifrågan en demokratifråga. Det knyter an så mycket till samhällets utveckling.

Hur ser samhället ut om 20 år, i ett energiperspektiv? 
– Om 20 år så ska vi vara på gränsen till att vara ett fossilfritt samhälle. Det är mycket mer uppblandat mellan producent och konsument – man kan vara både och – men huvuddelen kommer att vara de stora produktionsanläggningarna som säkerställer en basproduktion. Elektrifieringen kommer att göra transporter och energisystem mer integrerade och vi delar transporter på ett annat sätt – man äger inte bilen på samma sätt. Det kommer att vara mycket mer smarta användare som använder energin när den är billigast och det blir viktigt med AI för att det ska kunna funka. Jag hoppas verkligen att vi når klimatmålen till dess och jag tror att människor överlag då har insett att det här var inte någon jättestor uppoffring.

Du är verksamhetsledare för Energikontor Väst, en central del av Innovatum Science Parks arbete med energifrågor. Vilken är energikontorets roll i energiomställningen?
– Energikontoren kan vara en viktig oberoende, pådrivande aktör mellan politiskt styrda organisationer och det affärsmässiga eller intresseorganisationer. I dag är det stort fokus på forskning och nya innovationer – vilket är jättebra – men mycket av det vi behöver göra nu vet vi redan vad det är och där kan energikontoren vara en förlängd arm för att rulla ut beprövade lösningar.

Beskriv dig själv och dina styrkor. 
– Jag är engagerad när jag ger mig in i något. Jag är nyfiken och som tekniker i grunden, har jag ganska lätt att sätta mig in i det tekniska. Men jag gillar också affärer och samhällsutveckling.

Vad gör du helst på din fritid? 
– På min fritid så tränar jag en del. Det blir mycket sociala sammanhang med familj och vänner men också i föreningslivet. Och så fotografering, inte minst som ett sätt att komma ut, att få iaktta och vara nyfiken.