Kristineberg Center

Flygbild över Krisitineberg Center för marin forskning och innovation

Kristineberg Center för marin forskning och innovation erbjuder avancerad marin infrastruktur, test- och demonstrationsmiljöer och är en mötesplats för såväl forskning som innovation och företagsutveckling.

Kristineberg Center är fysiskt beläget på den anrika marina forskningsstationen Kristineberg, väster om Fiskebäckskil. Med närheten till Gullmarsfjordens artrika marina ekosystem har det bedrivits forskning här sedan mer än 140 år tillbaka. Här finns tillgång till historiska data, välutrustade laboratorier, avancerade instrument, fartyg, dykutrustning, undervisningslokaler, mäss och gästlogi. Centrat erbjuder också:

  • Ideation & Co-creation workshops – transformerar utmaningar, behov och möjligheter till nya idéer,  samarbeten och lösningar.
  • Forskningsprojekt och agendor – skapar och faciliterar nationella och internationella forskningsprojekt.
  • Innovationsstöd från idé till nyttogörande – stöd för hela processen till marknad och acceleration.
  • Koncept- och prototyputveckling – från kunskapsstöd till konstruktion och utveckling.
  • Testutveckling och verifiering – expertis och service för genomförande och verifiering.
  • SolutionLabs – aggregerar kunskap till beslutsfattare

Kristineberg Center
för marin forskning och innovation

PlatsKristineberg center
45178 Fiskebäckskil
HuvudmanPartnerskap mellan Chalmers, Göteborgs universitet, Innovatum Science Park, IVL- Svenska miljöinstitutet, KTH, Lysekils kommun, RISE - Research Institutes of Sweden.
HemsidaKristineberg Center