Doktorand ska minska användningen av fossila bränslen

För att stärka vår teknikutveckling har Innovatum Science Park anställt doktoranden Wellington Uczak de Goes, som kommer arbeta för att öka effektiviteten i förbränningsmotorer och minska användningen av fossila bränslen.

Satsningen är en del av Smart Industry Sweden, en företagarforskarskola startad av bland annat Högskolan Väst med fokus på smart industri. Utveckling av våra förbränningsmotorer är nödvändigt eftersom få bränslealternativ kan jämföra sig med våra fossila bränslen när det gäller energiinnehåll. Ökad effektivitet i förbränningen i motorer är därför en förutsättning för att kunna minska mängden av fossila bränslen.

Wellington kommer att utveckla ytbeläggningar som förbättrar effektiviteten i förbränningsmotorer för såväl fossila som fossilfria bränslen. Termiska barriärbeläggningar används idag inom gasturbinindustrin men beläggningarna har ännu inte använts kommersiellt inom fordonsindustrin för att kunna öka effektiviteten i fordonens förbränningsmotorer.

Satsningen kommer även kunna göra nytta för tillverkningsindustrin och knyter an till Högskolan Västs pågående forskning inom området.

– Vi ser att Wellingtons arbete kan bidra till effektivare förbränningsmotorer vilket är viktigt ur miljösynpunkt oavsett bränsle, säger Victor Blom, projektledare på Innovatum Science Park, som kommer fungera som handledare för Wellington. Anställningen av Wellington ger oss tillgång till en expert inom ytbeläggningar som vi kan rådfråga även i andra, liknande frågor. Satsningen ger också Högskolan Väst möjlighet till fortsatt forskning inom området, vilket vi ser som mycket positivt för vårt samarbete inom industriell teknik.