Förnybar energi

Framtidens samhälle och industri kräver långsiktigt hållbara energilösningar. Hur når vi dit? På Innovatum Science Park arbetar vi med projekt som utforskar solenergi, vindkraft och bioenergi. Vi fokuserar också på energieffektivisering samt att hitta nya och bättre sätt att lagra och använda energi.