Innovationer
Blå bioekonomi

180

startups i inkubatorn sedan 2003

50

Samhällsomställande projekt pågår

450

företag & organisationer deltar i våra projekt