Våga tänka
annorlunda

170

startups i inkubatorn sedan 2003

203

företag & organisationer deltar i våra projekt

55

anställda på Innovatum Science Park