Vi kraftsamlar för en innovativ industri

Efter ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken knackar den fjärde industriella revolutionen på dörren - industri 4.0 med AI som ledstjärna. Samtidigt befinner vi oss mitt i ett klimathot där industrins vägval är avgörande för vilken värld vi lämnar över till nästa generation. Tiden är knapp – och vi har bestämt oss för att göra skillnad på riktigt. Hur gör vi då?