Blå bioekonomi

Den blå bioekonomin växer. Vill du vara med och och delta i samverkan för utveckling? Varmt välkommen till det nätverk av aktörer inom blå bioekonomi som hålls ihop av Innovatum Science Park.

Resurser från havet kan användas på många fler och innovativa sätt än de gör idag. Därför jobbar Innovatum Science Park tillsammans med många andra för utvecklingen av näringslivet inom sjömat och marin bioteknik.

Nätverk
Syftet med nätverket är att skapa kontakter och samverkan för utveckling. Genom nätverket kan du få del av kunskap och erfarenheter från andra bolag, delbranscher, akademi och offentliga aktörer.

Utveckling
Innovatum Science Park riggar projekt utifrån utvecklingsbehov i vårt nätverk av startups och små och medelstora företag inom den blå bioekonomin. Vi lotsar till kompetens, finansiering och miljöer för test- och demo där idéer, metoder och processer för produktutveckling eller uppskalning kan genomföras.

Kunskap
Nätverket inom Blå bioekonomi anordnar seminarier, workshops och studiebesök. Du får därmed möjlighet att ta del av den senaste kunskapen och forskningen för att kunna utveckla din verksamhet. Som deltagare är du med och kan påverka innehållet utifrån de behov du upplever. Vi skapar också fokusgrupper utifrån olika inriktningar eller utvecklingsbehov, till exempel har vi en tånggrupp, en musselgrupp och en som fokuserar på marina restströmmar.

Kort om nätverket

För vem?Nätverket vänder sig till företag och andra aktörer som verkar inom sjömat och marin bioteknik.
Hur blir jag medlem? Kontakta oss så berättar vi mer!
Lillemor Lindberg, Innovatum Science Park

Lillemor Lindberg

Innovationsledare Blå bioekonomi
Susanne Ekstedt

Susanne Ekstedt

Innovationsledare Blå bioekonomi

Emelie Hennström

Projektledare Blå bioekonomi

Elsa Fries

Projektledare Blå bioekonomi

Maria Eléhn

Projektledare Blå bioekonomi
Sonja Andrén, Innovatum Science Park

Sonja Andrén

Innovationsledare Blå bioekonomi
Fredrik Grund, Innovatum Science Park

Fredrik Grund

Projektledare Blå bioekonomi
Filippa Bohlin, Innovatum Science Park

Filippa Bohlin

Kommunikatör Blå bioekonomi
Helena Olausson, Innovatum Science Park

Helena Olausson

Projektekonom

Prenumerera på nyhetsbrev /Blå bioekonomi

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter