Eidar väljer Ezerides bildelningstjänst

Foto: Eidar

Bostadsbolaget Eidar från Trollhättan är först ut i landet att som kommunalt bostadsbolag erbjuda bilpool med egna bilar. Bildelningstjänsten som de valt kommer från startupbolaget Ezeride som får stöd via Innovatum Science Parks inkubator.   

 – Vi är väldigt glada att Eidar satsar på bildelning tillsammans med oss. Det är en smart lösning att nyttja vår bildelningstjänst för företagsbilar utanför arbetstid. Det skapar god tillgänglighet och ekonomisk hållbarhet, vilket ger bra förutsättningar för att skapa en framgångsrik delningstjänst, säger John Olausson Vd på Ezeride.

Eidar vill ge sina hyresgäster och sin personal möjlighet att hyra några av bolagets elbilar efter arbetstid, då bilarna annars bara står outnyttjade. Eidar ser detta som en utökad tjänst till sina hyresgäster och en möjlighet för hushåll utan egen bil att underlätta storhandling, göra ärenden eller åka på utflykt på helgen. Även för hushåll med bil kan bilpoolen vara ett bra komplement.

 – Bil innebär ju en frihet, i och med detta möjliggör vi den friheten utan att man behöver ta kostnaden som det faktiskt innebär att äga bil. Vår bilpool är en möjlighet att förenkla vardagen, helt enkelt, säger Owe Lång, Ekonomi- och IT-chef på Eidar.

Eidar erbjuder redan idag tillgång till bilpool i några av sina områden, men har länge haft tanken på att även erbjuda hyresgäster och personal möjligheten att hyra bolagets egna bilar under tider bilarna inte används. På Eidar har man utbildat sig och säkerställt att de efterlever alla Trafikverkets krav för att kunna driva denna verksamhet. Diskussionerna om en bildelningstjänst har förts med NEVS och i samband med att NEVS gick in som delägare i Ezeride blir det deras bildelningstjänst Ezeride Share som kommer att användas.

 – Vi upplever att många bostadsbolag ser positivt på denna typ av hållbara initiativ där en bilpool kan gå från att vara endast en kostnad till att istället utnyttja befintliga resurser som samtidigt skapar extra värde för de boende, Thomas Axelsson, Business Strategist NEVS.

Eidar och Ezeride delar uppfattningen om att bildelning är en del av lösningen för att skapa ett mer hållbart samhälle och minskad biltrafik i innerstäderna.

Ezeride grundades i Trollhättan 2020 och ingår sedan sommaren 2020 i Innovatum Science Parks startupinkubator.