Entreprenörerna som gör skillnad för havet och miljön

Entreprenörerna som gör skillnad för havet

I samband med World Ocean Day vill vi uppmärksamma några av de entreprenörer vi stöttar som dagligen jobbar för att göra skillnad för miljön och våra hav.

Omkring åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år och utgör ett växande globalt problem. Samtidigt ser allt fler företag möjligheten att använda återvunnen havsplast som ett hållbart alternativ till traditionell. Efterfrågan ökar och entreprenörerna Linn Rosenqvist och Elis Holmberg vill göra det möjligt för fler tillverkningsföretag att dra nytta av havsplasten och därmed bidra till ett renare hav. För att kunna göra skillnad har de startat startupbolaget Rewyld. Affärsidén bygger på en cirkulär lösning med målet att den återvunna plasten inte ska hamna i havet igen, utan kunna återvinnas om och om igen.

För att sprida medvetenhet kring problematiken, och samtidigt samla in pengar för renare hav, kommer Rewyld också sälja mobilassocearer 3D-printade av återvunnen havsplast.

Rewyld Team

Använder alger för att minska miljöbelastningen i modebranschen

Modebranschen arbetar febrilt med högt satta hållbarhetsmål för att minska klimatpåverkan. Samtidigt står färgningen av textilier för en stor del av miljöbelastningen. Färgningsprocessen kräver stora mängder kemikalier, vatten och energi och här kan havets resurser blir en del av framtidens lösningar. Startupbolaget Mounid, med Ida Näslund vid rodret, tar fram ett hållbart alternativ till konventionell färg för textil- och modeindustrin. Ett bläck gjord av alger som är både giftfritt och fullt nedbrytningsbart. Bland annat genom att algbläcket eliminerar skadliga ämnen och inte behöver konkurrera med odlingsbar mark som andra alternativ.

Ida Näslund

Rewyld och Mounid är båda bolag som just nu får hjälp med bland annat affärsrådgivning, kontakter och nätverk via vår startupinkubator.

Har du en blå affärsidé? Hör av dig!

Sonja Andrén, Innovatum Science Park

Sonja Andrén

Innovationsledare Blå bioekonomi