I framkant för havet

Fredrik Grund framför en kajak vid en sjö

"Allt fler företag som jobbar med marina resurser"

Det är av avgörande betydelse för oss människor att vi börjar nyttja haven på ett hållbart sätt. Att bidra till det är ett uppdrag för Innovatum Science Park och inte minst, projektledaren inom blå bioekonomi, Fredrik Grund.

- Det är spännande eftersom vi på Innovatum hela tiden jobbar i framkant och jobbar med företag och entreprenörer som har nya idéer och lösningar på problem, säger han.

Tillståndet för våra hav är på många håll dåligt och det slår tillbaka på oss människor eftersom det påverkar vår livskvalitet, ekonomi och våra försörjningsmöjligheter. Haven förser oss med bland annat syre, ett klimat vi kan leva i, livsmedel och andra råvaror. Det är också viktigt för vår rekreation, fritid och hälsa.

Från sjöscout till projektledare
För Fredrik Grund går intresset för havet som en blå tråd sedan barndomen. Snorkling, sjöscouter, fridykning, segling och kajakexpeditioner i både när och fjärran. Havet förberedde Fredrik Grund för den roll han har idag.

- Det var så jag utvecklade mitt ledarskap, genom att ta med folk ut i naturen och visa vad som finns och hantera såväl sig själva som gruppen och omgivningen. För det krävs också en del ordning och reda som kommer till användning i min nuvarande roll.

Hållbarhetsaspekterna avgörande
Det händer mycket inom området blå bioekonomi både i Sverige och runt om i Europa och världen. För Innovatum Science Park handlar det om att stötta företag och innovationer som kan leda till en hållbar utveckling och ett hållbart nyttjande av havets resurser.

- Vi ser fler idéer och företag kring marina bioresurser. Det handlar om att bättre ta vara på de det vi tar upp ur havet, men också innovativa sätt att odla fisk i recirkulerade system på land och odling av bland annat tång och musslor i havet. Material från havet är också intressant. Här finns utvecklingsmöjligheter kring till exempel biobaserade material, färgämnen och bioaktiva ämnen för olika tillämpningar.

Industriell teknik kan boosta branschen
Innovatum Science Park har i uppdrag att utveckla samverkan kring det biomarina näringslivet i regionen och driver flera projekt med huvudfokus på marin bioteknik och marina livsmedel och dessutom digitalisering av olika processer och system på området. Till exempel hur AI kan användas för att ta vara på mer av den fisk som landas och ny teknologi för att avläsa hur fiskarna mår vid odling.

- Min förhoppning är att jobba ännu mer med företagen i branschen och göra nytta på riktigt, från att koppla ihop företag med forskare, eller med offentliga institutioner som till exempel kök för att testa olika produkter i större skala. Vår roll är att samla aktörer och bidra med sådant företagen inte själva kan göra för att utvecklas.

Om Fredrik Grund

Jobbar med:
Projektledare inom blå bioekonomi på Innovatum Science Park

Bakgrund och kompetens:
Fredrik inledde sina studier med fyraårig teknisk linje, utbildade sig sedan till brandman och ambulansförare innan han sökte sig till högskolan och läste kurser inom språk, miljö, energi, husbyggnation, exportförsäljning, juridik och projektledning. Innan han började på Innovatum Science Park som projektledare jobbade han mycket internationellt med vattenrening. På fritiden verkar Fredrik Grund som ledare inom Friluftsfrämjandet och konstruerar olika saker som han sedan tillverkar.

Tror har hänt 2030:
"Då tror jag att vi kommer ha mycket mer odling av mat i havet och tror också på odling av sjömat fast på land i väldigt automatiserade anläggningar eftersom de byggs modernt redan från början. Sedan hoppas jag ju att fiskbestånd och sådant kan växa till sig, så att vi kan använda mer av den fisken vi tar upp."

Kommer från:
Ursprungligen från Åsa i Halland. Uppvuxen i skogen, men många av kompisarna bodde vid havet, så där hängde vi hela somrarna. Nu har jag landat vid stranden till Sveriges största sjö.

Kontakt

Fredrik Grund, Innovatum Science Park

Fredrik Grund

Projektledare Blå bioekonomi