Samarbete och kunskapsutbyte i centrum för Kompositteknik 2023

Kompositteknik 2023 är evenemanget du inte vill missa om du är intresserad av den senaste utvecklingen inom kompositteknik.

Den 24 oktober bjuder Produktionstekniskt Centrum in till en spännande dag med en blandning av seminarier, minimässa, demonstrationer och kompetensutbyte.

– Målsättningen är att upprepa den känsla av gemenskap och framåtanda vi hade senast genom att fokusera på lösningar snarare än problem, på framtid snarare än dåtid, och på det som förenar snarare än det som skapar konflikt, säger Susanne Ekstedt, innovationsledare på Innovatum Science Park.

-Tanken är att dagen ska ge deltagarna insikter om de senaste möjligheterna och utmaningarna inom branschen och hur utmaningar kan övervinnas med hjälp av samarbeten med experter. Vi kommer att få ta del av ny teknik, nya material och nya metoder inom kompositproduktion samt konkreta lösningar för att skapa en smartare industri, berättar Victor Blom, projektledare på Innovatum Science Park.

Medverkan av framstående organisationer

Evenemanget lockar experter och intressenter från flera framstående organisationerna inom kompositteknik för en dag full av insikter och möjligheter. Det kommer att erbjudas en mängd olika aktiviteter och presentationer som utforskar området på djupet.

- Sammantaget kommer Kompositteknik 2023 att vara en unik möjlighet att fördjupa sin förståelse för kompositteknik och upptäcka de senaste trenderna och innovationerna inom området säger Victor Blom, projektledare på Innovatum Science Park.

Medverkan av framstående organisationer

Evenemanget lockar experter och intressenter från flera framstående organisationerna inom kompositteknik för en dag full av insikter och möjligheter. Det kommer att erbjudas en mängd olika aktiviteter och presentationer som utforskar området på djupet.

  • Sammantaget kommer Kompositteknik 2023 att vara en unik möjlighet att fördjupa sin förståelse för kompositteknik och upptäcka de senaste trenderna och innovationerna inom området säger Victor Blom, projektledare på Innovatum Science Park.

Vi har flera spännande företag på plats, bland andra GKN Aerospace, ledande aktör inom flyg- och rymdindustrin med omfattande erfarenhet inom kompositteknik. Även Oxeon AB som specialiserat på kolfiberförstärkningsmaterial håller ett föredrag under dagen. De båda företagen presenterar sina senaste innovationer inom området.

Elitkomposit AB har en imponerande meritlista inom kompositproduktion och kommer att dela med sig av sina erfarenheter och insikter. LIGHTer som är en viktig aktör inom svensk lättviktsproduktion kommer att vara på plats för att diskutera användningen av kompositer inom lättvikt.

- Vi ser fram emot en givande dag fylld med kunskap för våra deltagare, men framför allt möjligheten att nätverka och knyta värdefulla kontakter med andra inom samma bransch, avslutar Victor.

Kontakt:

Victor Blom

Victor Blom

Projektledare Hållbar industri