Vi byter outfit och satsar på industriell teknik

Omvärlden förändras och så även vi, som nu blir Innovatum Science Park och samtidigt växlar upp vårt fokus på industriell teknik. 

Placerat i hjärtat av Trollhättans industrihistoria, på platsen där ånglok och dieselmotorer en gång tillverkades, ligger Innovatum Science Park. Vi har idag närmare 25 års erfarenhet av att stötta utvecklingen av ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. En uppgift som nu koncentreras ytterligare kring industriell teknik för att öka effektiviteten i en nödvändig omställning.  

̶  Vi har ont om tid för att hinna med den omställning som måste ske innan 2030. Industrin utgör en betydande del av landets ekonomi och ligger till grund för mycket av vår välfärd – inte minst här i Västsverige – och den står nu inför stora utmaningar. Samtidigt är vi mitt i en klimatkris som gör att vi snabbt måste öka skala och tempo i införandet av effektiva och hållbara lösningar, säger Martin Wänblom, vd för Innovatum Science Park.  

Industriell teknik för snabbare omställning 

Efter ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken står vi nu i den fjärde industriella revolutionen, industri 4.0, med automation, digitalisering och resurseffektivare teknologier som kan tillämpas inom många olika områden. 

̶  Genom en tydlig kraftsamling kring industriell teknik blir vi starkare, i att tillsammans med näringslivet, Högskolan Väst, och andra samverkansparter, verkligen göra skillnad. Det oavsett var teknologierna tillämpas, om det så är inom flyg-, trä- eller sjömatsindustrin. Målsättningen är att bidra till utvecklingen i hela regionen och längre ändå. 

Nytt namn och ny logga 

I samband med uppväxlingen inom industriell teknik, kommer projekt- och startupverksamheten samlas under varumärket Innovatum Science Park. Med det ansluter vi oss till samma namnformat som regionens övriga fem science parks. Samtidigt skaffar vi oss en ny outfit och en ny webbplats som gör det enklare för våra kunder att hitta till oss och förstå vilken typ av hjälp vi bidrar med.

̶  Förhoppningen är att människor med innovativa idéer fortsätter att söka sig till oss och att de vet att vi är starka inom industriell teknik. Vi ska ha ett Science Park-erbjudande som är tydligt och som knyter ihop utvecklingsprojekt och utmaningsområden med våra startupföretag. Då hjälper vi till att skapa förmåga, innovationskraft och effektivitet i omställningsarbetet.  

Innovatum Science Center får en digital boost 

Besöks- och skolverksamheten Innovatum Science Center kommer parallellt att lansera en separat webbsida för att effektivt nå ut med sina erbjudanden till barn, unga och deras familjer. Coronapandemin har påskyndat arbetet med att göra Science Centers erbjudanden digitalt tillgängliga för alla. Nu går det att boka tider, koppla upp hela klassen digitalt, låna VR-glasögon, testa programmering, med mera på distans.  

̶  Kärnan kring industriell teknik och en hållbar utveckling är densamma i båda verksamheterna. Båda är en del av samma koncern, men med olika målgrupper och framöver också i lite olika kostymer. Allt för att nå ut så effektivt som möjligt.