Rymdteknologi gav Mooringo vind i seglen

Robert Mertens, grundare Mooringo

Idén Robert Mertens fick 2015 var relativt okomplicerad: Det behövs ett airbnb-liknande system för lediga båtplatser för att förenkla livet på sjön. Men sökandet efter konkurrensfördelar – och en del lyckliga sammanträffanden – skickade Mooringo i en riktning som tidigare inte fanns på kartan – nämligen uppåt mot rymden.

Robert Mertens lever och arbetar helst omgiven av vatten. Hans röda segelbåt S/Y Polgara, hemmahörande i Göteborg, fungerar både som bostad och kontor, varifrån han driver rymdstartupen Mooringo. Att just han – en seglande programmerare – skulle börja arbeta med satelliter hade nog få kunnat gissa för ett par år sedan. Allra minst han själv. 

Robert Mertens - en seglande programmerare som helst lever och arbetar omgiven av vatten.
Robert Mertens - en seglande programmerare som helst lever och arbetar omgiven av vatten.

– Jag hade inte riktigt förstått meningen med att erövra rymden när vi redan hittat universums finaste planet, säger han glatt, och berättar att den ursprungliga idén, med en slags airbnb-app för båtplatser, inte var tänkt att innehålla någon rymdteknologi. 

Så som appen fungerar idag kan hamnar, restauranger och alla andra med lediga båtplatser skapa en ny destination som båtägare enkelt han hitta, boka och besöka. 

– Jag tyckte det var konstigt att gästhamnar inte var digitaliserade precis som hotellen är, säger han om win-win-scenariot att hamnarna skulle få fler gäster och båtägarna skulle slippa stressen över att inte veta var det finns ledig båtplats.

"Går det att se båtar från rymden?"

Det fanns dock ett stort problem: Även om Mooringos bokningssystem är använt och testat av många kunder så tar det tid för gästhamnar att gå från gamla vanor till digitala system. Efter att ha utforskat – och avfärdat – möjligheten att sätta upp webbkameror i alla hamnar ställde sig Robert frågan som skulle kasta honom ut på okänt vatten:

– Går det att se båtar från rymden? 

Utan någon som helst kunskap om rymdteknologi började han undersöka om det gick att använda satellitdata för att kartlägga båtar och på så sätt se var det fanns lediga båtplatser. Han hade redan blivit antagen till inkubatorn vid Innovatum Science Park där han fick stöd och hjälp i affärsutvecklingsfrågorna. Genom sin affärscoach blev han nu tipsad om att söka till den nationella rymdinkubatorn ESA-BIC, där han bland annat skulle få tillgång till utvecklingskapital och expertkompetens inom rymdteknologi. Innovatum Science Park är en av fyra utvalda inkubatorer i Sverige som driver ESA-BIC-programmet och för att bli antagen krävs en konkurrenskraftig ansökan. Robert insåg att han först var tvungen att sätta sin idé på prov.

Med Innovatum Science Parks hjälp fick han kontakt med andra företag som på liknande sätt använde satellitdata i sina lösningar. Den viktigaste kontakten blev ett företag i Malmö, som kartlade fallna träd som behöver röjas bort efter en storm. Tillsammans testade de Roberts idé, vilket besvarade hans fråga: Visst går det att se båtar från rymden! 

Robert ställde sig frågan om det går att se båtar från rymden? Svaret blev ja!
Robert ställde sig frågan om det går att se båtar från rymden? Svaret blev ja!

Teknologin den största utmaningen 

Nästa – och en betydligt klurigare – fråga var: Men exakt hur gör man?

Robert letade runt på nätet. Han läste otaliga forskningsrapporter och finkammade ESA:s webbsida Sentinel online för att förstå hur man får tillgång till satellitbilder och vad som behövs för att bearbeta dem. Den största utmaningen har varit att sätta sig in i teknologin.

– På satelliterna sitter en massa olika instrument, som kan användas på olika sätt. Foto, infrarött, radar… så vad sjutton ska du ha? Man måste veta vilka av de här instrumenten, eller vilken kombination av dem, som man ska använda för att få den bästa bilden från rymden. Och det tar ju en stund att reda ut det. 

För att analysera bilderna krävdes dessutom helst kunskap i Python, ett programmeringsspråk som Robert inte behärskade, och han insåg att hela projektet förutsatte avancerad matematisk kunskap. Då ordnade Innovatum Science Park tillsammans med samarbetspartners ett rymd-hackathon i Göteborg. Där kom Robert i kontakt med tre ”superduktiga mattesnillen” från Chalmers, som kunde hjälpa honom att räkna ut hur man analyserade satellitbilder för att identifiera båtar.

Lärt sig mycket av andra

Mooringos rymdteknologiska resa har krävt uthållighet och långsiktighet, där samarbeten med andra har varit avgörande. En nyckelperson Robert gärna lyfter fram är sin affärscoach på Innovatum Science Park och ESA-BIC.

– Om jag har ett specifikt problem då har min coach ett nätverk inom ESA som kan hjälpa mig vidare. Jag har insett att man lär sig mycket av alla som jobbat med det här tidigare, som kan leda en på rätt väg, för man löser inte det här på egen hand.  Det gäller dock att ställa rätt frågor för att få rätt svar. 

– Det går inte att fråga ”Vilken satellit ska jag använda?”. Då måste ju de sätta sig in i hela mitt komplexa problem. Istället behöver jag fråga mer specifikt om för- och nackdelar med olika alternativ, säger han.

På Innovatum Science Park fick Robert även hjälp att vidga vyerna kring sin satellitidé. Han sammanfördes med en startup som arbetade med marina näringar, vilket ledde till en oväntad spin-off in på miljöområdet. Idag är Mooringo exempelvis del av ett projekt för att skydda känsligt ålgräs från ankrande båtar. Målet att förenkla livet för båtfolk har växt till en större vision: Att kunna leverera data om båtlivet till alla länder som har kust och hjälpa till att både skydda och marknadsföra kustnära hav mot båtturism – något som inte hade varit möjligt utan rymdteknologi.

– Det är ju det extra roliga med att driva eget företag, att man själv kan bestämma vad man vill sätta sig in i och utveckla sig vidare på, säger Robert, som vill uppmuntra fler att ta sikte mot rymden.